"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 0,42 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 21 795 585,42 zł, podano także.

Zgodnie z rekomendacją, planowana data ustalenia prawa do dywidendy przypada na 30 czerwca 2016 r. oraz wypłaty dywidendy - na 15 lipca 2016 r.

W ub. tygodniu zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,4 zł na akcję z zysku netto w 2015 roku i lat poprzednich.

W maju ub.r. akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 20,757 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję z zysku za 2014 r.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.