"Jednocześnie zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 20 kwietnia 2016 r., a termin wypłaty na dzień 5 maja 2016 r."- czytamy  w komunikacie.

Z zysku za 2014 r. bank wypłacił dywidendę w łącznej wysokości 520,5 mln zł, tj. 4,0 zł brutto na jedną akcję.

W  2015 r. bank miał 1 127 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 040,7 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.