"W przypadku braku osiągnięcia porozumienia z obligatariuszami co do wykonania takich działań w późniejszym terminie, takie niewykonanie danego działania w terminie pierwotnie uzgodnionym stanowi niewywiązanie się ze zobowiązania z tytułu umowy o dalszej współpracy. W takim przypadku, każdy z obligatariuszy ma prawo wypowiedzenia umowy" - czytamy w komunikacie.

W przypadku ewentualnego wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy, każdy z obligatariuszy będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku, wskazano również.

>>> Czytaj też: Co należy zrobić, by uratować polskie górnictwo? Czekamy na wyniki audytu

Umowa została zawarta pomiędzy JSW oraz PKO Bank Polski, BGK, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 jako obligatariuszami na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2015 r. w kopalniach JSW wydobyto 16,3 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.