"W związku z całkowitą spłatą należności głównej w kwocie 46 542 563,74 zł przez Sfinks wobec ING Banku Śląskiego, wynikającej z umowy restrukturyzacyjnej […] informuje o zawarciu w dniu 29 lutego 2016 r. pomiędzy Sfinks a ING umowy zwolnienia z długu, na podstawie której ING dokonał umorzenia całości odsetek naliczonych spółce na dzień dokonania całkowitej spłaty (25 luty 2016 r.)" - czytamy w komunikacie.

Dokonanie spłaty zadłużenia na rzecz PKO BP, jak też zwolnienie z długu i umorzenie przez odsetek przez ING BSK jest zakończeniem procesu restrukturyzacji zadłużenia Sfinks posiadanego względem tych instytucji, zaznaczono również.

>>> Czytaj też: Cacek przekonany, że Sfinks Polska wykona prognozę 332 mln zł przychodów w 2020 r.

Sfinks Polska zarządza 119 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 104 restauracji Sphinx (segment casual dining), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 5 restauracjami WOOK (segment casual dining). Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.