"Decyzja akcjonariuszy nt. skupu akcji własnych nie będzie miała wpływu na zatwierdzoną przez radę nadzorczą politykę dywidendową za lata 2016-2017, która zakłada przeznaczenie 65-80% skonsolidowanego zysku netto grupy na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

"Uchwała podjęta podczas WZA ma mieć charakter jedynie defensywny - program zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy cena akcji nie będzie odzwierciedlać fundamentów spółki. Grupa Robyg zamierza kontynuować przyjętą strategię rozwoju i podejmować działania w celu zwiększenia skali działalności, optymalizacji finansowania oraz nieustannego rozszerzania dostępnego banku ziemi i portfolio produktowego. Spółka zakłada, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju wpłynie na dobre wyniki sprzedażowe i finansowe w kolejnych kwartałach oraz utrzymanie silnej pozycji Grupy Robyg na rynku deweloperskim" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

>>> Czytaj też: Robyg chce wypłacać dywidendę w wysokości 65-80 proc. skonsolidowanego zysku

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2014 r. spółka miała 409,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.