Elektrobudowa 

Elektrobudowa szacuje wstępnie, że jej grupa kapitałowa miała w 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 242,8 mln zł i zysk netto 50 mln zł, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Polwax 

Polwax odnotował 23,85 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 22,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

Orco Property Group 

Spółka zależna Orco Property Group sprzedała park przemysłowo-logistyczny w Markach pod Warszawą za 4 mln euro netto. "Transakcja została zrealizowana w dniu 29 lutego 2016 r. za cenę kupna 4 000 000 EUR + VAT" – czytamy w komunikacie.  

PGE  

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydowali o odwołaniu ze składu rady nadzorczej Jacka Barylskiego, Małgorzaty Molas, Jarosława Gołębiewskiego, Jacka Fotka, Marka Ściążko oraz powołaniu w skład rady nadzorczej Janiny Goss, Mieczysława Sawaryna, Mateusza Gramzy, Grzegorza Kuczyńskiego, Jarosława Głowackiego, Artura Składanka, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Powołanie do rady nadzorczej PGE Janiny Goss, przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, u której prezes PiS ma dług, to kolejny symbol kumoterstwa w Prawa i Sprawiedliwości - twierdzą politycy PO. Goss ma wymagane formalne kompetencje - odpowiada Jacek Sasin (PiS). Tymczasem rezygnację z funkcji prezesa PGE składa Marek Woszczyk. Czytaj więcej >>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wywiązała się z dotrzymania terminów wykonania niektórych działań, w szczególności polegających na przekazaniu obligatariuszom do 29 lutego informacji na temat procesu dezinwestycji w odniesieniu do jednego z aktywów w związku z realizowanymi działaniami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia finansowego, podała JSW. Spółka prowadzi rozmowy z obligatariuszami w celu przedłużenia terminu na wykonanie takich działań. Czytaj więcej >>>> 

Sfinks Polska 

Sfinks Polska zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia posiadanego względem ING Banku Śląskiego oraz Banku PKO BP realizowanego w oparciu o postanowienia umów restrukturyzacyjnych zawartych z instytucjami, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Robyg 

Akcjonariusze Robyga upoważnili zarząd do skupu akcji własnych do 20% kapitału zakładowego przez Robyg i spółki zależne grupy. Maksymalna cena akcji w skupie nie przekroczy kwoty 2,2 zł za akcję, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Robyg wprowadził do sprzedaży w budynku W1 gdańskiej inwestycji Słoneczna Morena 239 lokali mieszkalnych. W ramach kolejnej fazy projektu powstaną również 4 domy w zabudowie bliźniaczej oraz 12 apartamentów, poinformowała spółka. "W nowych etapach Słonecznej Moreny przewidywane jest wybudowanie 239 mieszkań o powierzchni od 29 do 107 m2. Planowana jest również budowa 4 domów w zabudowie bliźniaczej oraz 12 apartamentów" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie. Zakończenie budowy nowych etapów inwestycji planowane jest na grudzień 2017 roku.

Robyg wprowadził do oferty 70 mieszkań w ramach etapu C15/1 osiedla Lawendowe Wzgórza w Gdańsku, poinformowała spółka. "Wprowadzenie do sprzedaży kolejnych etapów inwestycji pozwoli na realizację planu, zakładającego osiągnięcie poziomu około 5000 przekazań w latach 2015 i 2016 oraz sprzedaży ok. 2500 lokali w 2016 roku" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie. Zakończenie budowy kolejnego etapu inwestycji planowane jest na wrzesień 2017 roku.

Hawe Telekom 

Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Hawe Telekom obejmującego likwidację majątku, podał Mediatel. Czytaj więcej >>>>  

Bank Pocztowy 

Magdalena Nawara objęła funkcję członka zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialnego za obszar ryzyk istotnych, podała instytucja. Czytaj więcej >>>>  

Lokum Deweloper 

Zarząd GPW postanowił określić piątek, 4 marca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 tys. obligacji serii B spółki Lokum Deweloper, podała giełda.

LiveChat Software 

LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 331 firmy w lutym do łącznie ponad 14 tys., podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 3 542 mln zł na koniec lutego, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 3 465,5 mln zł. Czytaj więcej >>>> 

Comarch 

Comarch zakłada wzrost przychodów r/r na koniec 2016 roku i "obfity" tegoroczny capex, wyraźnie przekraczający 100 mln zł, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Czytaj więcej >>>>  

Introl 

- Introl może w kwietniu zdecydować w kwestii akwizycji grupy działającej w sektorze energetycznym. Firma jest bardzo optymistyczne nastawiona co do perspektyw rozwoju w kolejnych latach, poinformował prezes Józef Bodziony. "Chcemy rozwijać się m.in. w budownictwie energetycznym i przemysłowym. Pracujemy nad akwizycją. Było już due diligence. Po audycie decyzje powinny zostać podjęte w kwietniu. Chodzi o grupę z branży energetyki o podobnych parametrach rentowności co Introl. Rozmowy są zaawansowane. Mamy ustalone finansowanie bankowe, jeśli podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu transakcji" - powiedział Bodziony na spotkaniu z dziennikarzami. Dyrektor finansowy Dariusz Bigaj dodał, że Introl prowadzi "dużo badań due diligence, czy procesów wycen", a banki są chętne do finansowania. Jednak firma jest selektywna w ewentualnych akwizycjach. Celem potencjalnej akwizycji ma być zwiększenie obecności w danym segmencie lub pozyskanie nowej technologii, uzupełniającej ofertę.

Netia  

Netia oczekuje, że zwiększy penetrację swoich usług na sieci do 25-26% z 15-16% w perspektywie 7-8 lat, poinformował prezes Tomasz Szopa. Największe nakłady na modernizację sieci szacowane łącznie na 417 mln zł nastąpią w latach 2017-2018. Inwestycje w modernizację mają się zakończyć w 2020 r.  Czytaj więcej >>>> 

Fortum Holdings, Grupa Duon 

Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 111,89 mln akcji Grupy Duon, uprawniających do 93,35% głosów na walnym zgromadzeniu spółki po cenie 3,85 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Czytaj więcej >>>>  

Wielton 

Wielton planuje przeznaczyć w tym roku na nakłady inwestycyjne ok. 40 mln zł wobec 18 mln zł w 2015 r., w związku z realizacją planu wzrostu mocy produkcyjnych w Polsce do 16 tys. sztuk naczep i przyczep do 2018 r., poinformował prezes Mariusz Golec. Czytaj więcej >>>>  

Energa 

Rada nadzorcza Energi ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. strategii rozwoju, podało Ministerstwo Skarbu Państwa. "Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w sekretariacie spółki Energa […] w terminie do dnia 16 marca 2016 roku do godz. 15.00" - czytamy w ogłoszeniu. 

Emperia 

Emperia Holding spodziewa się, że ostateczna decyzja Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok może spowodować konieczność zapłaty zaległości podatkowej w wysokości 182,27 mln zł wraz z odsetkami, podała spółka. Firma podejmie jednak kroki prawne mające na celu podważenie tej decyzji. Emperia poinformowała, że otrzymała z kancelarii podatkowej protokół z badania ksiąg wydany w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok. W protokole zawarto ocenę prawną, iż spółka osiągnęła dodatkowy dochód podatkowy ze zbycia segmentu dystrybucyjnego w 2011 roku w kwocie 959.308.086,76 zł. Spółce przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń do protokołu.