Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 259,7 mln zł straty. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie od 437 mln zł straty do 40,8 mln zł zysku.

Strata operacyjna wyniosła 319,4 mln zł wobec 1 074,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 225,8 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 6 575,8 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć wynik operacyjny w wysokości od -596 do +238,4 mln zł, przy konsensusie na poziomie 107,7 mln zł straty. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 4 793 - 5 996 mln zł, przy konsensusie na poziomie 5 201,33 mln zł.

W 2015 r. spółka miała 263,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 466,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22 709,45 mln zł w porównaniu z 28 501,89 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Fuzja Orlenu, Lotosu i PGNiG? Zobacz, ile mógłby zarobić szef giełdowego giganta

Wynik operacyjny wg LIFO bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 312 mln zł, a EBITDA w tym ujęciu 486 mln zł w IV kw., podała także spółka. W 2015 r. oczyszczony EBIT LIFO wyniósł 1 441 mln zł, a oczyszczona EBITDA LIFO 2 156 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 37,1 mln zł wobec 1 285,91 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 433 mln zł w IV kw. 2015

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w IV kw. 2015 roku 312,2 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 486,4 mln zł, podała spółka.

"Raportowany wynik operacyjny w IV kw. 2015 r. liczony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w oparciu o stosowaną w grupie kapitałowej Lotos wycenę zapasów metodą średniej ważonej obciążony został odpisami aktualizującymi bilansową wartość zapasów na 31 grudnia 2015 r. na poziomie 264,2 mln zł. Po uwzględnieniu odpisów zawiązanych na koniec III kw. 2015 r. w wysokości 6 mln zł, wynik operacyjny za IV kw. 2015 r. uwzględniał 258,2 mln zł odpisów zawiązanych w IV kw. 2015 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za IV kw.

Oczyszczony EBIT LIFO w IV kw. 2014 r. wynosił 150,3 mln zł.

"Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg. LIFO) za 4kw. 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 486,4 mln zł (-20,1% vs. III kw. 2015 r. i +32% vs. IV kw. 2014 r.)" - napisano dalej.

Ogółem spółka wykazała za IV kw. 2015 r. skonsolidowaną stratę operacyjną w wysokości -319,4 mln zł, na którą składały się strata operacyjna segmentu produkcji i handlu -195,2 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -118,4 mln zł, zysk operacyjny pozostałej działalności 0,9 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości -6,7 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej), podano także w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.