Getin Holding 

Getin Holding (GH) zawarł z LC Corp B.V. jako kupującym umowę sprzedaży 2 957 akcji Getin Leasing, stanowiących 39,26 % kapitału oraz 39,26 % udziału w głosach w Getin Leasing (umowa 1) oraz warunkową umowę sprzedaży dalszych 755 akcji Getin Leasing, stanowiących 10,02 % kapitału tej spółki (umowa 2), podał Getin Holding. "Zgodnie z umową 1 cena sprzedaży akcji Getin Leasing wynosi 101 526 472,00 zł. Zapłata ceny 1 przez LC Corp B.V. na rzecz emitenta nastąpi za pośrednictwem Noble Securites w ten sposób, że: w dniu zawarcia umowy 1 LC Corp B.V. uregulował, na mocy odrębnej umowy, kwotę 91 526 472,00 zł, a zapłaty kwoty 10 000 000,00 zł LC Corp B.V. dokona w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 1" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową 2, cena sprzedaży akcji wynosi 25 922 383,00 zł.

KGHM  

Łączna wartość odpisów z tytułu zaktualizowanych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM za 2015 r. po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 298 mln USD (5 063 mln zł) wobec 494 mln USD (1 927 mln zł) przed aktualizacją, podała spółka.

Grupa Lotos 

Grupa Lotos odnotowała 391,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1 276,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Segment handlowy Grupy Lotos przekroczył zakładany w strategii na lata 2011-2015 30-proc. udział w rynku i 10-proc. udział w krajowej sprzedaży detalicznej na koniec ub.r., podała spółka. "W segmencie produkcji i handlu w 2015 roku grupa kapitałowa Lotos sprzedała 10 924 tys. ton produktów, o 8,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost produkcji i sprzedaży grupy kapitałowej Lotos był efektem bardzo korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy 2015 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 r. Udział grupy w krajowym rynku paliw ukształtował się na poziomie 31,1% w 2015 r.

Przygotowywana obecnie strategia Grupy Lotos na lata 2016-2020 będzie zakładała dalszy rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia, przy jednoczesnej poprawie efektywności finansowej, podała spółka. Czytaj więcej >>>> 

Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions odnotowało 33,51 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Zarząd Asseco Business Solutions zaproponuje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendy, tj. wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Alior Bank  

Alior Bank odnotował 309,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 322,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Pomimo wielu negatywnych czynników, które będą wpływać w br. na kondycję polskich banków, Alior Bank nie zamierza zejść ze ścieżki wzrostu. Jednym z celów banku jest rozwój obecnych i nawiązywanie kolejnych strategicznych aliansów z wiodącymi światowymi firmami, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. "Po raz pierwszy w historii polskiej bankowości mamy bowiem do czynienia z jednoczesnym nagromadzeniem się tak wielu czynników wpływających bezpośrednio na kondycję banków. Są to, z jednej strony: podatek od aktywów, składka na rzecz Funduszu Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych i wciąż nierozwiązana kwestia kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, z drugiej zaś: zaostrzenie wymogów kapitałowych, nowe regulacje dotyczące sprzedaży produktów finansowych oraz rosnąca presja konkurencyjna w branży, szczególnie w zakresie produktów kredytowych" - napisał Sobieraj w liście do akcjonariuszy.

Alior Bank odnotował 40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 101 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej. Czytaj więcej >>>>  

Alior Bank nie zamierza schładzać akcji kredytowej i chce udzielać 1,25 mld zł kredytów kwartalnie, oczekując równomiernego wzrostu zarówno w kredytach dla firm, jak i dla klientów detalicznych, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. Łącznie bank chce w tym roku sprzedać kredyty o wartości 5 mld zł. "Warunki rynkowe pokazują, że możemy w kredytach wzrastać szybciej niż o 1 mld zł. To może być o 1,25 mld zł kwartalnie. Spodziewamy się wzrostu o 5 mld zł kredytów w tym roku - równomiernego w korporacjach i kredytach dla klientów detalicznych. Liczymy na pozytywny impuls popytowy programu 500+, ale nie sądzę, by te środki były przeznaczane na spłaty istniejących kredytów i poprawiły nam koszty ryzyka" - powiedział Sobieraj podczas konferencji prasowej.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 30 marca. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2015 rok, w łącznej kwocie 311 415 190,78 zł przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w projektach uchwał.

Netia 

Netia zdecydowała o rozpoczęciu kolejnego etapu odkupu akcji własnych, w ramach którego nabędzie do 20% akcji po cenie nie wyższej niż 4,5 zł za akcję i kosztem maksymalnie 50 mln zł, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Ronson  

Ronson Europe odnotował 17,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 15,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Ronson Europe zakłada, że może dokonać ponad 1000 przekazań lokali w 2016 r. (wobec 696 w ub.r.), co przełoży się na "znaczącą poprawę" wyników finansowych w ujęciu rocznym, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Celem Ronsona na 2016 r. jest także ponownie sprzedaż ponad 900 lokali (przy 906 sprzedanych w ub.r.). "Rok 2015 był dla nas pod wieloma względami rekordowy. Z powodzeniem zwiększaliśmy skalę naszej działalności, czego dowodem jest najlepszy w historii firmy wynik sprzedażowy. Z kolei rekord pod względem liczby przekazanych lokali pozwolił nam znacząco poprawić wyniki finansowe w porównaniu z poprzednimi latami. Jeszcze lepsze perspektywy stoją przed Ronsonem w 2016 r. Zakładamy, że możemy wydać klientom klucze nawet do ponad 1000 lokali, co przełoży się na dalszą, znaczącą poprawę wyników finansowych w bieżącym roku" - powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie.

Budżet Ronsona na zakupy nowych gruntów w 2016 r. wynosi 70 mln zł. Do kwoty tej nie wliczają się spłaty z tytułu już zawartych umów na działki, które mogą wynieść ok. 45 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. "Nieruchomości szukamy w Warszawie i Poznaniu, szczególnie w Poznaniu chcemy dokupić działkę na 100-300 mieszkań w najbliższych tygodniach, najdalej miesiącach" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.

Ronson zamierza rozbudować swoją ofertę do poziomu 1 100 - 1 200 mieszkań w porównaniu do 872 lokali w ofercie na koniec 2015 r., poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. "Ofertę chcemy rozbudować do ponad 1 100, nawet ponad 1 200 lokali" - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że od powiększenia oferty w II kw. 2013 r. spółka utrzymywała ją na poziomie 800 - 1000 lokali.

PKM Duda 

PKM Duda wydzierżawił Cedrobowi zakład produkujący wędliny w Ciechanowcu, podała spółka. Roczna wartość czynszu wynosi 1,68 mln zł netto. "W dniu 1 marca 2016 r. między PKM Duda S.A. a Cedrob S.A. doszło do zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ciechanowcu należącego do PKM Duda S.A. To realizacja decyzji akcjonariuszy PKM Duda S.A., którzy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. wyrazili zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zakład w Ciechanowcu" - czytamy w komunikacie. PKM Duda będzie nadal zlecać wytwarzanie w zakładzie wędlin pod marką Stół Polski

Komputronik 

Komputronik Biznes - spółka zależna Komputronika - podpisał z PKO Bankiem Polskim umowę na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i serwis urządzeń, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 40 mln zł netto.Czytaj więcej >>>>  

MNI  

Sąd Rejonowy w Łomży uznał za zakończenie postępowanie układowe MNI, a układ z wierzycielami za wykonany, podała spółka. "Sąd Rejonowy w Łomży po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu układowym MNI SA (przed przekształceniem Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA z siedzibą w Szepietowie) w przedmiocie stwierdzenia ukończenia postępowania układowego postanowił uznać przedmiotowe postępowanie układowe za ukończone" - czytamy w komunikacie. Układ Szeptela z wierzycielami został zawarty w październiku 2003 r. i zatwierdzony w listopadzie 2003 r. W grudniu 2013 r. MNI złożyło wniosek o zakończenie postępowania układowego. W ramach postępowania wyjaśniającego sąd ustalił, że drobni wierzyciele zostali spłaceni w całości oraz że MNI zapłacił łącznie 4,67 mln zł na rzecz pozostałych wierzycieli, których należności zostały zredukowane o 40%. Spółka nie mogła natomiast uregulować należności wobec trzech wierzycieli, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej. 

Monnari Trade 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2016 roku przez Monnari Trade wzrosły o 30,08% r/r do 16 mln zł w lutym br., podała spółka. "Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń - luty 2016 roku wyniosła ok. 34,5 mln zł. Przychody te były wyższe o 30,68% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (26,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie. 

HM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 14 lokali w lutym, w tym 8 mieszkań i 6 garaży, podała spółka. Na 29 lutego 2016 r. spółka posiadała 89 zawartych umów przedwstępnych. "W lutym 2016 roku sprzedano aktami notarialnymi 14 lokali, w tym: mieszkania - 8, garaże - 6" - czytamy w komunikacie. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 22 lokale, w tym 12 mieszkań i 10 garaży, podano także. Na dzień 29 lutego 2016 roku spółka posiadała 89 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich w tym 56 mieszkania i 33 garaże, podano także.

LW Bogdanka, Enea Wytwarzanie 

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Eneą Wytwarzanie porozumienie do umowy wieloletniej, w formie umowy rocznej, na dostawę węgla energetycznego w 2016 roku, podała spółka. Wartość dostaw w tym roku wyniesie 760,1 mln zł netto. "Umowa roczna określająca warunki dostaw w roku 2016 (wolumeny ilościowe oraz ceny) obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i dotyczy dostaw węgla spółki dla elektrowni Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Kozienicach" - czytamy w komunikacie. W umowie rocznej przewidziano, że strona, która nie dostarczy lub nie odbierze zakontraktowanej ilości węgla, płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wartości niedostarczonego/ nieodebranego węgla. 

Ghelamco  

Obligacje serii PPE Ghelamco Invest, które będą oferowane w drodze oferty publicznej kierowanej do inwestorów indywidulanych oraz instytucjonalnych, będą miała łączną wartość nominalną do 50 mln zł i cenę emisyjną 99,6-99,86 zł, podała spółka. Zapisy ruszą 4 marca. Czytaj więcej >>>>  

Wilbo 

Wilbo podpisało z firmami Gadus i A&D umowy sprzedaży nieruchomości wraz z budynkami w Gdyni oraz wszystkich aktywów związanych z produkcją ryb mrożonych panierowanych o wartości 20 mln zł netto. Zaktualizowana strategia spółki na lata 2016-2017 zakłada m.in. koncentrację na zwiększeniu sprzedaży podstawowej grupy asortymentowej, czyli konserw rybnych, podała spółka. "Sprzedaż za 20 mln zł naszej nieruchomości w Gdyni, gdzie dotychczas produkowane były mrożonki, pozwoli nam m.in. na znaczące zwiększenie środków obrotowych. Większość tej kwoty wydamy na zakup surowców i materiałów do produkcji konserw. Do tej pory nie mogliśmy w pełni wykorzystać naszego potencjału produkcyjnego, gdyż problemem były środki obrotowe, teraz sytuacja ulegnie diametralnej poprawie. W końcu będziemy mogli realizować kontrakty, których w tej chwili nie mogliśmy się podjąć. Zwiększymy także wolumeny obrotów z sieciami" - powiedziała ISBnews prezes Wilbo Bożena Serzycka.

Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły w 18,5 mln zł w lutym i były o 2,1% wyższe w skali roku. Marża na sprzedaży detalicznej grupy wyniosła 50,2% w lutym i była wyższa o 3,2 pkt proc. w skali roku, podało Gino Rossi. Czytaj więcej >>>>  

Bank Handlowy 

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2015 r. kwoty 611 486 928,00 zł, tj. 98,6% jednostkowego zysku netto, podał bank. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 4,68 zł. Czytaj więcej >>>>  

EMF  

Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marek Ondrejka, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V. wezwali do sprzedaży 25,99 mln akcji Empik Media & Fashion (EMF), stanowiących 24,6% kapitału zakładowego, po 3,49 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. Czytaj więcej >>>>  

BPH 

Bank BPH przewiduje, że całkowite koszty restrukturyzacji wyniosą do 212 mln zł, przy czym do 177 mln zł zostanie poniesionych w 2015 roku i do 35 mln zł będzie poniesionych począwszy od 2016 roku i dotyczy aktywów trwałych w oddziałach, podała instytucja.