"Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2015 rok zostanie podjęta przez walne zgromadzenie banku" - czytamy w komunikacie.

Zarząd banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2016 roku.

Bank spełnia wszystkie kryteria wskazane w "Stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków" z dnia 15 grudnia 2015 roku, podano również.

W połowie lutego Bank Handlowy podtrzymał politykę dywidendy po wynikach za 2015 r.  Polityka dywidendy Banku Handlowego zakłada wypłatę do 99,9% rocznego zysku dla akcjonariuszy.

W czerwcu 2015 r. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. (wynoszącego 971,42 mln zł) co oznaczało wypłatę 7,43 zł na akcję.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.