Erbud 

Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (PBDI), spółki zależnej Erbudu, zawarło z Gminą Legnica umowę o całkowitej wartości 48,65 mln zł netto, podał Erbud. "Całkowita wartość umowy: 48 655 412,09 zł netto. Wartość zakresu realizowanego przez PBDI wynosi 25 161 813,94 zł netto" – czytamy w komunikacie. Liderem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-Łódź". Termin zakończenia wykonania robót budowlanych i przekazanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie ustala się na 30 października 2017 roku, podano również. 

Trakcja 

Trakcja PRKiI utworzyła odpis aktualizujący wartość firmy oraz zawiązała rezerwę, co wpływa na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 o kwotę 40,1 mln zł, podała spółka. "[…] w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok S.A., podjął decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość tego aktywa w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 12 302 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2015 roku wynosiła 341 348 tys. zł. W ocenie zarządu spółki zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość firmy przypisanej do wyżej wymienionego ośrodka generującego przepływy pieniężne, w związku z tym zarząd emitenta przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 31 grudnia 2015 roku, wskazano w informacji.

"Dodatkowo zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. informuje, że powziął wiadomość o rezerwie zawiązanej przez spółkę zależną AB Kauno tiltai, której wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Trakcja za 2015 rok wynosi 27 800 tys. zł. Rezerwę zawiązano na dzień 31 grudnia 2015 roku w związku ze sporem sądowym pomiędzy konsorcjum, w którego skład wchodzi AB Kauno tiltai, a AB Lietuvos geležinkeliai, w którym AB Lietuvos geležinkeliai roszczą o naliczenie kary umownej za opóźnienie w realizacji robót" – czytamy dalej.

Alumetal Poland 

Alumetal Poland, jednostka zależna Alumetalu, ma umowę z Federal-Mogul Gorzyce dotyczącą wzajemnych dostaw stopów i wiórów aluminiowych w 2016 roku, podał Alumetal. Wartość umowy oszacowano na ok. 200,55 mln zł. "Na podstawie umowy strony ustaliły obowiązujące w 2016 roku warunki dostaw stopów aluminiowych wykonanych w formie gąsek (sztab), stosownie do uzgodnionej specyfikacji technicznej do zakładów Grupy Kapitałowej Federal-Mogul położonych w Niemczech, Rosji oraz Polsce oraz warunki dostaw wiórów aluminiowych z w/w zakładów Grupy Kapitałowej Federal-Mogul do zakładów Alumetal Poland" – czytamy w komunikacie. Spółka oszacowała na podstawie dotychczasowych doświadczeń wartość umowy na około 200 553 000 zł, podano również.

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 688 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>   

Wystawione na sprzedaż aktywa EdF mogą być dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) interesujące, o ile spełnią warunki operacyjne - mówi prezes Piotr Woźniak. Czytaj więcej >>>>  

Idea Bank   

Idea Bank odnotował 194,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 214,36 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Idea Bank chce uzyskiwać 60-80 mln zł kwartalnego zysku netto z działalności biznesowej w 2016 roku. Bank liczy na kontynuację wzrostu wyniku odsetkowego i prowizyjnego oraz spadku kosztów. Czytaj więcej >>>>  

Archicom 

Wrocławski deweloper Archicom planuje zwiększyć sprzedaż mieszkań do ponad 1 000 lokali w 2017 r., a po tym, jak w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. klienci kupili 127 mieszkań, spodziewa się, że już ten rok przyniesie kolejny rekord sprzedaży, poinformowała prezes Dorota Jarodzka-Śródka w wywiadzie dla ISBnews. W trwającym IPO inwestorów zachęca do kupowania akcji obietnicą wysokiej dywidendy sięgającej co najmniej połowy zysków, a także ponadprzeciętnymi marżami. Czytaj więcej >>>>  

Marvipol 

Marvipol zawarł w lutym br. 76 umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, tj. o 55% więcej niż rok wcześniej. Wartość zawartych umów wyniosła 26,5 mln zł (wzrost o 49%), a powierzchnia użytkowa zakontraktowanych lokali wyniosła 4,3 tys. m2, o 59% więcej niż w lutym 2015 r., podała spółka. O dynamicznym wzroście przesądził skokowy wzrost sprzedaży mieszkań w sztandarowej inwestycji Marvipolu - Central Park Ursynów. "Od początku roku Marvipol zawarł umowy sprzedaży 114 lokali (wzrost o 58% r/r), o powierzchni 6,7 tys. m2, (wzrost o 59%), o wartości 40,5 mln zł (wzrost o 41%). Na koniec lutego Marvipol miał w ofercie 556 mieszkań i lokali usługowych, z czego 64 stanowiły gotowe lokale. Posiadane przez spółkę grunty pozwalają na wybudowanie dodatkowych 2,26 tys. lokali" - czytamy w komunikacie. 

Próchnik 

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,37 mln zł w lutym 2016 r., co oznacza wzrost o 3% w skali roku, podała spółka. Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła w lutym o 24% r/r do 2,42 mln zł, zaś w salonach Rage Age spadła o 28% do 0,94 mln zł, podano w komunikacie. Detaliczna marża brutto wyniosła 44% wobec 30% rok wcześniej, podano również. 

Stalexport 

Stalexport Autostrady odnotował 113,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 60,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>> 

Gaz-System 

Wojewoda lubuski wydał decyzję o pozwoleniu Gaz-Systemowi na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice - Żary na terenie województwa lubuskiego, podała spółka. Zakończenie budowy gazociągu na terenie województwa dolnośląskiego planowane jest w 2017 r., a na terenie województwa lubuskiego w 2018 r. Czytaj więcej >>>> 

CDRL  

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w lutym o 13% r/r i wyniosły 7,36 mln zł, podała spółka. Przychody ze sprzedaży towarów w kanale e-commerce w Polsce wyniosły w lutym 862 tys. zł, co oznacza wzrost o 155% r/r. W trakcie dwóch miesięcy tego roku wyniosła ona 1,975 mln zł wobec 804 tys. zł w analogicznym okresie zeszłego roku. "Cieszymy się z kolejnego miesiąca bardzo stabilnego wzrostu sprzedaży w polskich sklepach i dynamicznego rozwoju naszego e-sklepu. W lutym uruchomiliśmy jego czeską wersję, a w planach mamy kolejne" - powiedział wiceprezes Tomasz Przybyła, cytowany w komunikacie. 

Plaza Centers 

Plaza Centers N.V. sprzedaje centrum handlowe Liberec Plaza w Republice Czeskiej za 9,5 mln euro, podała spółka. "Due diligence i zamknięcie transakcji spodziewane są do końca marca" - czytamy w komunikacie. Pod koniec ub.r. spółka zależna Plaza Centers N.V. wygrała przetarg na wykup pożyczki o wartości 20,4 mln euro dla Liberec Plaza za 8,5 mln euro, czyli z 58-proc. dyskontem. "Po zakończeniu sprzedaży Liberec Plaza, PCE otrzyma 8,5 mln euro na konto wcześniej zakupionego kredytu bankowego. Spośród pozostałych wpływów 75% trafi do posiadaczy obligacji do końca czerwca tego roku, zgodnie z określonym planem restrukturyzacji" - czytamy dalej.

JSW, PGNiG Termika  

Ministerstwo Energii chce, żeby aktywa ciepłownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kupiło PGNiG Termika, a w koksownie zainwestowały Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Czytaj więcej >>>>  

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Vistula Group wyniosły ok. 39,1 mln zł w lutym br. i były wyższe o ok. 15,7% r/r, podała spółka. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) wyniosły około 18,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku o około 18,7%, podano w komunikacie. W okresie styczeń-luty przychody wyniosły 42,4 mln zł i były wyższe o ok. 17,8% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły w lutym ok. 18 mln zł i były wyższe o ok. 15,8% w skali roku. W okresie styczeń-luty przychody wyniosły 32,5 mln zł i były wyższe o ok. 21,5% r/r.

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wittchen w lutym br. wyniosły 9,1 mln zł i były wyższe o 19% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 2 miesięcy br. wzrosły o 17% r/r do 18 mln zł. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 7,7 mln zł i były wyższe o 23% r/r, zaś ze sprzedaży B2B wyniosły 1,3 mln zł i były wyższe o 2% r/r, podano w komunikacie. W okresie styczeń-luty br. przychody te ukształtowały się na poziomach odpowiednio: 15,6 mln zł (wzrost o 18% r/r) i 2,3 mln zł (spadek o 7% r/r).

Grupa EMF 

Orbico d.o.o. z siedzibą w Chorwacji złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami Optimum Distribution Sp. z o.o. (OPD PL) oraz Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. (OPD CZ), podał Urząd. Na początku lutego Orbico zawarło przedwstępną umowę z Grupą EMF w sprawie przejęcia tych spółek za łącznie 32 mln zł. Wniosek wpłynął 1 marca br., sprawa jest w toku.

Penta Investments nie wyklucza wycofania Grupy EM&F z GPW, ale najpierw chce poznać reakcję inwestorów giełdowych na ofertę w ogłoszonym wczoraj wezwaniu. Planuje do 50 mln zł tegorocznego capeksu w Grupie EM&F, a także wprowadzenie na rynek nowego formatu sklepów Empik, poinformował ISBnews dyrektor inwestycyjny Penta Investments Thomas von Werner. Czytaj więcej >>>>  

ING Bank Śląski  

Akcjonariusze ING Bank Śląskiego zdecydują na walnym zgromadzeniu m.in. o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 31 marca. Wcześniej, 1 marca, zarząd banku poinformował, że zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie z zysku za 2015 r. kwoty 559,43 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 49,6% skonsolidowanego zysku netto grupy. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,3 zł brutto. Zarząd zaproponuje także określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 20 kwietnia 2016 r., a termin wypłaty na dzień 5 maja 2016 r. 

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Zarząd Banku") informuje, że w dniu 4 marca 2016 r., na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., została złożona przez Panią Małgorzatę Kołakowską rezygnacja z funkcji Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., z dniem 31 marca 2016 r. Czytaj więcej >>>> 

Erbud  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego – spółka zależna Erbudu – zawarło umowę na budowę farmy wiatrowej dla spółki Orlik, podał Erbud. Wartość umowy to 14,95 mln zł netto. "Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2016 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia – spółka zależna w 90% od emitenta, zawarła z Orlik Sp. z o.o. [...] umowę na budowę Farmy Wiatrowej Iława III 12-13,2 MW" – czytamy w komunikacie. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 lipca 2016 r.

Hawe Telekom 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom, podał Mediatel. "Sąd zgodnie z wydanym postanowieniem postanowił ponadto odebrać zarząd własny Hawe Telekom, wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje […], a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, oraz oddalić wniosek Hawe Telekom o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa Hawe Telekom w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu" – czytamy w komunikacie. 

Asseco SEE  

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 marca o przeznaczeniu 21,8 mln zł z zysku za 2015 r., na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,42 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. Kwota 4,42 ml zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, a 49,16 mln zl na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji spółki. Data ustalenia prawa do dywidendy zostanie ustalona na 30 czerwca 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2016 r.

Tarczyński 

Tarczyński odnotował 20,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

PHN 

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Macieja Jankiewicza na stanowisko prezesa z dniem 7 marca, podała spółka. Zbigniew Kulewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa - członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, a Piotr Staroń został powołany na stanowisko członka zarządu ds. finansowych z dniem 1 kwietnia. >>>>