Zysk operacyjny wyniósł 450 mln zł wobec 480 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 058 mln zł w 2015 r. wobec 4 619 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 341 mln zł wobec 1 006 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2015 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,06 mld zł.