"Spodziewamy się rekordowych nakładów na zakupy portfeli. To może być nawet kwota 1 mld zł. Największe nakłady planujemy w Polsce i Rumunii. W praktyce liczę na to, że zaobserwujemy w miarę równomierny rozkład"- powiedział prezes Piotr Kruka podczas konferencji prasowej.

Podmioty z grupy Kruk zainwestowały kwotę 489 mln zł w 2015 roku na zakup 86 pakietów wierzytelności wobec 571 mln zł rok wcześniej, z tego 258 mln zł w Polsce, 157 mln zł w Rumunii, a na pozostałych rynkach 73 mln zł. Wartość nominalna przejętych aktywów wyniosła 4,9 mld zł. Nakłady w 2015 r.. nie obejmują umowy inwestycyjnej zakupu polskiego portfela wierzytelności od Presco Group z ceną do 217 mln zł.

"W Polsce siłą rzeczy poprzez transakcję z Presco i jedną transakcję zrealizowaną już w tym roku o wartości ok. 50 mln zł mamy już ok. 260 mln zł, a mamy dopiero początek roku" - podkreślił Krupa.

Prezes poinformował, że na rynku polskim spodziewa się w tym roku bardzo dużej podaży portfeli wierzytelności hipotecznych ze strony banków  w związku zobowiązującym do lutego podatkiem bankowym. Kruk liczy także na dalszy rozwój w Rumunii, Czechach i na Słowacji

"Planujemy wzrost wyników w tym roku. Mamy dwie tendencje - widzimy dużą podaż portfeli, ale nie wiemy ile wygramy. To będzie miało przełożenie głównie na wyniki 2017 r. W tym roku w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech będziemy ponosili nakłady, więc Polska , Rumunia i Czechy muszą zarobić więcej, żeby pokryć straty z tych rynków" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa.

Dodał, że nie wyklucza, że wzrost wyniku rok do roku pozostanie dwucyfrowy, ale nie tak wysoki jak w 2015 r.

Kruk odnotował 204,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 151,8 mln zł zysku rok wcześniej (wzrost o 35% r/r). 

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.