Skonsolidowany zysk operacyjny EBIT wyniósł ok. 9,9 mln zł, co oznacza 45% wzrostu r/r.

"Za zmiany na poziomie skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego odpowiada wzrost sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym oraz wzrost marży brutto" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych jednostkowy zysk netto Es-System wyniósł ok. 9,9 mln zł (265% wzrostu r/r), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ok. 181 mln zł, tj. (10% wzrostu r/r). Zysk operacyjny EBIT wyniósł ok. 6,9 mln zł (114% wzrostu r/r)

"Znacząco wyższy wynik jednostkowy netto jest w głównej mierze efektem otrzymania dywidendy ze spółki zależnej w wysokości 4,6 mln zł w pierwszym półroczu 2015 roku, o czym spółka informowała w raporcie okresowym za I półrocze 2015 roku"- czytamy także.

Spółka zaznaczyła, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane 17 marca w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2015.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego.