"Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym, podobnie jak w styczniu br. 10,3 proc. Bezrobocie w lutym ubiegłego roku było o 1,6 pkt. proc. wyższe niż obecnie i wynosiło 11,9 proc." - napisano w komunikacie MRPiPS.

Resort rodziny i pracy podał, że w urzędach pracy na koniec lutego zarejestrowanych było 1.655,3 tys. osób. To wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 7,8 tys. osób.

"Luty jest kolejnym miesiącem systematycznego wzrostu liczby zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W porównaniu do stycznia odnotowano wzrost o ponad 48 proc. To wzrost liczby ofert pracy o prawie 42 tys. W lutym liczba ofert pracy była wyższa o ponad 33 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - dodano.

>>> Czytaj też: Polska wśród krajów, w których najłatwiej o pracę. Zobacz prognozy zatrudnienia