Rekomendacja została wydana przy cenie 5,67 zł za akcję, zaś w poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 6,37 zł.

"Przy wyznaczaniu ostatecznej 12-miesięcznej wyceny większą wagę przypisujemy metodzie DCF (75%) niż wycenie porównawczej. W rezultacie wycena docelowa 1 akcji Vindeksusa wynosi 10,1 zł (+22%)" - czytamy w raporcie.

"Podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną kupuj biorąc pod uwagę niewygórowaną cenę, dodatnią dynamikę zysków i sprzyjające warunki działania (poprawa kondycji dłużników, utrzymujące się niskie stopy procentowe" - czytamy także.