Alumetal 

Alumetal zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 1,81 mln euro (7,7 mln zł) w związku z należnościami od F.V.M. Technologies i SIFA Technologies, który obciąży wynik finansowy za 2015 r., podała spółka. "W związku z powzięciem wiadomości o wszczęciu procedury naprawczej w spółce F.V.M. Technologies Societe anonyme z siedzibą w Villers la Montagne (Francja) oraz wyroku Sądu Handlowego w Paryżu w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego przez SIFA Technologies Societe anonyme z siedzibą w Orleans Cedex 2 (Francja), należących według posiadanych przez spółkę informacji do grupy kapitałowej Arche informuje, iż po przeanalizowaniu zobowiązań tych podmiotów wobec spółki zależnej emitenta – Alumetal Poland sp. z o.o. podjęta została decyzja w przedmiocie utworzenia odpisu aktualizującego na należności w/w spółek w kwocie 1 810 693,56 euro, co na zasadach stosowanych spółkę przepisów o rachunkowości odpowiada kwocie 7 694 672,42 zł" – czytamy w komunikacie.

Hawe 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe, podała spółka. "Zgodnie z treścią wydanego postanowienia, Sąd ponadto postanowił:
- odebrać zarząd własny emitenta,
- oddalić wniosek emitenta o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa emitenta w zakresie nieprzekraczającym zakres zwykłego zarządu,
- określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego,
- wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz zarządcę w osobie Wojciecha Makucia" – czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,32 USD/baryłkę w lutym 2016 r. wobec 5,57 USD/baryłkę w styczniu i 8,99 USD/baryłkę w lutym 2015 r., podała spółka. Notowania dyferencjału Brent Dated/Ural Rotterdam wyniosły odpowiednio: 2,68 USD/ baryłkę wobec 2,85 USD/ baryłkę miesiąc wcześniej i 1,38 USD/ baryłkę rok wcześniej. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe:
* 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
* 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE)
* 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE)
* 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
* 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
* 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA )
* 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii
"Kalkulację marży pomniejszono o szacowany koszt zużycia gazu ziemnego (łącznie z kosztami przesyłu) w wysokości około 3 USD na jedną przerobioną baryłkę ropy" - podano także.

Mostostal Zabrze 

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ponad 1,3 mld zł, z czego 601 mln zł stanowi wartość podpisanych kontraktów, podała spółka. >>>>  

Mostostal Zabrze liczy na nieznaczną poprawę marży operacyjnej i znaczne zwiększenie przychodów w tym roku, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. >>>> 

Zarząd Mostostalu Zabrze rozważy rekomendację wypłaty dywidendy za 2015 r. na poziomie ubiegłorocznym lub wyższym, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. "Będziemy się skłaniać do rekomendowania dywidendy. Nie mamy na tę chwilę jej wysokości - rozważamy, czy na poziomie tamtego roku czy ewentualnie trochę wyższym" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że sytuacja firmy jest bardzo dobra i jest "bardzo mocna, jeśli chodzi o cash". Ponadto spółka sprzedała niedawno nieruchomości niezwiązane z działalnością operacyjną i spodziewa się dalszych tego rodzaju transakcji w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Aplisens  

Aplisens odnotował 13,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

DTP 

PRA Group Polska złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad DTP, podał Urząd. Wniosek wpłynął 4 marca, sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja polega na przejęciu przez PRA Group Polska spółkę z o.o. bezpośredniej kontroli nad DTP S.A. oraz pośredniej kontroli nad jej spółkami zależnymi, co nastąpi poprzez nabycie do 100% jej akcji w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji DTP S.A. dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ich nabycie nastąpi pod warunkami wskazanymi w dokumencie wezwania, w szczególności pod warunkiem, iż zapisy złożone w odpowiedzi na wezwanie dotyczyć będą nie mniej niż 80% akcji DTP S.A., przy czym wnioskodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od powyższego warunku oraz nabycia akcji DTP S.A. w mniejszej liczbie. Przedmiotowe wezwanie zostało ogłoszone przez PRA Group Polska Spółka z o.o. w dniu 29 lutego 2016 roku" - czytamy w komunikacie. 

Bytom   

Bytom odnotował 12,5 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Redan 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 38 mln zł w lutym 2016 r. i była o 8% wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż wyniosła 76 mln zł i była wyższa o 11% r/r, podał Redan. >>>>  

 NWR 

CERCL Mining Holdings B.V. i jego spółki zależne przekazały bezpłatnie wszystkie posiadane akcje New World Resources Plc (NWR Plc) na rzecz NWR Plc, podała spółka. "24 lutego NWR Plc ogłosiło, że CERCL Mining Holdings B.V. oraz jego spółki zależne, w tym Asental Property B.V., zgodziły się przekazać bezpłatnie wszystkie posiadane akcje NWR Plc na rzecz NWR Plc w celu wsparcia procesu restrukturyzacji poprzez zmniejszenie liczby interesariuszy zaangażowanych w negocjacje i wdrożenie procesu. Wówczas transakcja ta była uzależniona od spełnienia pewnych warunków, co już nastąpiło" - czytamy w komunikacie. Otrzymane akcje zostaną zatrzymane przez NWR Plc, przy czym spółka nie będzie korzystała z przypadających z nich praw głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym całkowita liczba głosów (z wyłączeniem akcji posiadanych przez NWR Plc) została zmniejszona do 3 299 566 910 akcji serii A, podano także. 

Comarch

Comarch nawiązał partnerstwo technologiczne z firmą Nokia w obszarze komunikacji Machine-to-Machine (M2M) i Internetu rzeczy (IoT), poinformowała spółka. >>>>  

Asbud 

Asbud wprowadził do sprzedaży 174 apartamentów w I etapie inwestycji Grzybowska 85 w Warszawie, podała spółka. "W ramach projektu Grzybowska 85, w ciągu kilku lat powstanie ok. 500 apartamentów, zlokalizowanych w trzech niezależnych budynkach. Przedsprzedaż apartamentów inwestycji Grzybowska 85 rozpoczęła się w lutym, a prace budowlane wystartują w lipcu br. " - czytamy w komunikacie. W pierwszym etapie inwestycji zostanie zrealizowany 9-piętrowy budynek o podwyższonym standardzie, w którym znajdą się 174 apartamenty o powierzchni od 35 do 82 m2 oraz 1 lokal usługowy, podano także.

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia przyjął program, który zakłada poprawę efektywności o łącznie 1,3 mld zł w latach 2016-2018 i zwiększenie EBITDA Grupy o 400 mln zł w 2018 r. i łącznie 1 mld zł w ciągu trzech lat, podała spółka. >>>>  

Bloober Team  

Światowa premiera gry "Green Game: TimeSwapper" spółki zależnej Bloober Team - iFun4all odbędzie się 4 kwietnia, poinformowała spółka. >>>>  

Orange Polska 

EuroRating obniżył perspektywę rating Orange Polska do negatywnej ze stabilnej i utrzymał rating na poziomie BBB-, podała agencja. >>>>  

Grupa Baltona  

Grupa Baltona zanotowała w lutym br. wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food & beverage - w sklepach wolnocłowych o 2% r/r, a w punktach gastronomicznych o 13% r/r, podała spółka. "Biorąc pod uwagę porównywalną bazę sklepów - Grupa Baltona wygaszała lub reorganizowała działalność na niektórych lotniskach - dynamika w sklepach zlokalizowanych w Polsce wyniosła w lutym ponad 20%. Spadek w segmencie B2B jest następstwem konsekwentnie prowadzonych działań polegających na zamykaniu nierentownych linii biznesowych. Wzrosty sprzedaży na porównywalnej bazie lotnisk w kraju są bardzo dobre. W lutym ten wskaźnik ponownie uplasował się powyżej 20% i przekroczył dynamikę liczby klientów, co świadczy o wzroście kluczowego dla nas wskaźnika SPP, czyli wydatków na pasażera" - czytamy w komunikacie. 

Inpro 

Inpro wstępnie szacuje, że przychód Grupy za 2015 rok wyniesie około 210 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 40% r/r, a zysk netto ok. 25 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 210% r/r, podała spółka. "W 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego istotnie wzrosła liczba zakończonych projektów deweloperskich, a tym samym liczba wydanych lokali. Grupa Inpro w 2015 roku przekazała 556 lokali wobec 334 w roku 2014, co stanowi wzrost o 66%" - czytamy także w komunikacie. Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz szersze wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Inpro za 2015 rok, które zostanie opublikowane raportem okresowym 21 marca br., podano również.

Robyg 

Robyg wprowadził do sprzedaży IV etap Osiedla Kameralnego w warszawskiej dzielnicy Bemowo, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowane jest na III kw. 2017 r. "Na Jelonkach powstaje IV etap Osiedla Kameralnego składający się z jednego czteropiętrowego budynku. W ramach kolejnej fazy projektu klienci Robyg mają do wyboru lokale od 41 m2 do 91 m2" - czytamy w komunikacie. Osiedle Kameralne obejmuje łącznie budowę ponad 900 lokali.