"W końcu IV kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 63,9 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 9,3 tys., tj. o 12,6 proc. W porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 9,5 tys., tj. o 17,5 proc. W końcu omawianego okresu nieobsadzonych było jeszcze 15,8 tys. (tj. 13,5 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy" - napisano w komentarzu do badania.

"W IV kwartale 2015 r. utworzono o 14,9 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 24,0 proc. mniej niż w IV kwartale roku poprzedniego" - dodano.

GUS podał również, że w okresie IV kwartału 2015 r. zlikwidowano o 0,8 proc. więcej miejsc pracy niż w III kwartale 2015 r. i o 5,1 proc. więcej niż w IV kwartale 2014 r.

"Wolne miejsca (w IV kwartale - PAP) pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,7 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej

49 osób (48,9 proc.). Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (22,9 proc.) oraz handlu, napraw pojazdów samochodowych (18,9 proc.)" - napisano.

W ciągu 2015 roku powstało 601,9 tys. nowych miejsc pracy, z tego 9,0 proc. w sektorze publicznym, a 91,0 proc. w sektorze prywatnym.

GUS podał również, że w 2015 r. zlikwidowano 317,6 tys. miejsc pracy, z czego 88,3 proc. w sektorze prywatnym oraz 41,0 proc. w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób.

>>> Czytaj też: EBC znów tnie stopy. Draghi zwiększa dodruk pieniądza