"LW Bogdanka: Przychody: 1 883 118 tys. zł; EBITDA: 678 170 tys. zł; EBIT: -328 502 tys. zł; Strata netto: -278 029 tys. zł. Grupa kapitałowa LW Bogdanka: Przychody: 1 885 371 tys. zł; EBITDA: 686 298 tys. zł; EBIT: -326 221 tys. zł; Strata netto: -279 626 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

Bogdanka przeprowadziła test wskazujący na utratę bilansowej wartości aktywów w wysokości 624,8 mln zł, który obciążył wynik operacyjny.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka oraz grupy kapitałowej LW Bogdanka za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku.

LW Bogdanka to czołowy podmiot na rynku węgla energetycznego w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.