Uchwała została podjęta na podstawie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, wykonanego na zlecenie spółki.

"Dokonany odpis wskazuje na utratę bilansową wartości środków trwałych dotyczących gruntów i wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 w kwocie brutto 5 997 512,87 zł oraz na obniżenie wartości sumy bilansowej prezentowanej w jednostkowym bilansie spółki TelForceOne S.A. i skonsolidowanym bilansie grupy kapitałowej TelForceOne na dzień 31 grudnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja nastąpi 21 marca 2016 r., podano także.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne. Spółka od marca 2007 r. jest notowana na GPW