Zysk operacyjny wyniósł 53,91 mln zł wobec 132,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 774,32 mln zł w 2015 r. wobec 797,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 51,16 mln zł wobec 27,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Planuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie.