Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa odnotował 31,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Amrest Holdings  

AmRest Holdings SE odnotował 160,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 51,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

AmRest planuje powiększyć portfel restauracji o co najmniej 140 lokali w tym roku, w tym m.in. chce otworzyć pierwszą kawiarnię Starbucks na Słowacji, poinformowała spółka. AmRest zapowiedział także, że będzie kontynuował działania akwizycyjne w Europie. >>>>  

Grupa Azoty 

Grupa Azoty odnotowała 609,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 231,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Azoty planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 2 mld zł w 2016 r., podała spółka. W 2015 r. grupa zrealizowała capex w wysokości 906,79 mln zł. "Capex 2016: 2 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej. "Chciałbym zwrócić uwagę, że inwestycje związane z rozwojem biznesu to ponad połowa tej sumy" - powiedział wiceprezes Witold Szczypiński podczas konferencji prasowej. Łącznie w latach 2014-2020 grupa planuje zrealizować 68 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 7 mld zł.

Grupa Azoty jest w dobrej sytuacji finansowej, ale powinna pracować nad większą integracją i konsolidacją w ramach grupy, poinformował prezes Mariusz Bober. "Widzę wiele możliwości, żeby wyniki grupy były większe, żeby grupa zarabiała więcej, dzięki temu, że integracja będzie większa i głębsza" - powiedział Bober podczas konferencji prasowej. Wskazał, że głównymi obszarami, w których powinny nastąpić integracja i konsolidacja to zakupy i inwestycje. "W inwestycjach chciałbym położyć duży nacisk na innowacje i projekty rozwojowe" - dodał prezes. Bober został prezesem Grupy Azoty, w miejsce Pawła Jarczewskiego, pod koniec lutego. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in.: Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Siarkopol.

Grupa Azoty może znacząco zwiększyć udział gazu kupowanego od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w tym roku, poinformował wiceprezes Witold Szczypiński. "W 2015 r. osiągnęliśmy znaczący poziom dywersyfikacji. Jednak sądząc po zachowaniu PGNiG i jego spółek zależnych, możemy stwierdzić, że na warunkach rynkowych będziemy dużo więcej gazu kupowali w PGNiG" – powiedział Szczypiński podczas konferencji prasowej. Wiceprezes podkreślił, że zeszłoroczne działania, w tym udział w programie rabatowym PGNiG, okazały się korzystne dla Grupy Azoty. "Po wprowadzeniu polityki rabatowej, pod koniec 2015 r. osiągnęliśmy ceny gazu w pełni rynkowe, porównywalne do tych, jakie mają nasi konkurenci europejscy" - powiedział Szczypiński. Grupa Azoty w 2015 roku zakupiła 59,9% użytego gazu od PGNiG.

Mennica Polska  

Mennica Polska odnotowała 36,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 148,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank  

Obligacje na okaziciela serii PP5-I Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 31,73 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 14 marca, podała giełda.

SMT  

Giełda zawiesi obrót obligacjami na okaziciela serii D spółki SMT od 15 marca 2016 r. na wniosek spółki, podała giełda. "Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zarząd giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 14 marca 2016 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie.
Zawieszenie jest dokonywane w związku z zamiarem przedterminowego wykupu papierów w całości.

ZA Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 114,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 50,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 165,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 63,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police spodziewa się otrzymać drugą koncesją na kopalnię fosforytów w Senegalu w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes spółki Krzysztof Jałosiński. >>>>  

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła z PGNiG Supply & Trading GmbH - spółką z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - umowę sprzedaży gazu o szacunkowej łącznej wartości 151,6 mln zł, podała spółka. "Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy wynosi około 151 600 000,00 zł. Umowa reguluje warunki sprzedaży emitentowi paliwa gazowego w okresie od 1 października 2016 roku do 1 października 2017 roku" – czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

JHM Development 

JHM Development odnotowało 7,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Olympic Entertainment Group 

Nowy kompleks hotelowo-rozrywkowy spółki Olympic Entertainment Group (OEG) w Tallinnie, z pierwszym w krajach bałtyckich hotelem sieci Hilton oraz flagowym kasynem OEG, zostanie ukończony w maju br., podała spółka. "Pierwszy hotel Hilton w krajach bałtyckich - 12-piętrowy Hilton Tallinn Park - będzie miał 202 pokoje, w tym 27 apartamentów" - czytamy w komunikacie. Nowe kasyno zajmie 1 600 m2 powierzchni, podano także.

Gorenje 

Gorenje miało 8 mln euro straty netto w 2015 r. wobec 1,2 mln euro zysku rok wcześniej, przy spadku przychodów do 1 225 mln euro wobec 1 253,7 mln euro w 2014 r., podała spółka w raporcie rocznym. >>>>  

Ghelamco 

Zapisy na drugą transzę w ramach programu emisji obligacji Ghelamco Invest rozpoczynają się dziś i potrwają do 29 marca 2016 r. Wartość nominalna papierów w obecnej transzy wynosi 30 mln zł, poinformowała spółka. "Papiery serii PPF oferują oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 6M i powiększone o marżę w wysokości 4%. W pierwszym okresie odsetkowym ich oprocentowanie wyniesie 5,74% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu zaplanowano na 30 marca 2020 r. " czytamy w komunikacie.

Archicom 

Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje w pierwszej ofercie publicznej (IPO) Archicom, przy cenie ostatecznej 15,5 zł. Tym samym wartość oferty sięgnęła 72,2 mln zł, podała spółka. Spółka chce zadebiutować na GPW jeszcze w tym miesiącu. >>>>  

Immofinanz 

Rada nadzorcza Immofinanz powołała Stefana Schönauera na dyrektora finansowego (CFO) od dziś na trzy lata, podała spółka. RN zaakceptowała też Dietmara Reindla na stanowisku dyrektora operacyjnego (COO) na kolejne cztery lata. "Zarząd Immofinanz składa się obecnie z CEO Olivera Schumy, CFO Stefana Schönauera i COO Dietmara Reindla" - czytamy w komunikacie. Schönauer był poprzednio Szefem Rynków Kapitałowych i Strategii Korporacyjnej (Head of Capital Markets and Corporate Strategy) w Immofinanz. Trzy tygodnie temu rada nadzorcza Immofinanz zaakceptowała rezygnację Birgit Noggler ze stanowiska dyrektor finansowej.

Kopex 

Kopex kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi w sprawie dalszych warunków współpracy i rozmowy te są - w jego ocenie - na znacznym etapie zaawansowania, podała spółka. Kopex podał powyższą informację w związku obniżeniem przez PKO Bank Polski kwoty limitu kredytowego do dyspozycji Kopeksu i jego spółek zależnych do kwoty wykorzystanej na dzień 25 lutego br. tj. do 389 957 970,80 zł oraz o wygaśnięciu limitu kredytowego w pozostałej niewykorzystanej kwocie, tj. 155 042 029,20 zł.

PZU, Alior Bank 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dokonał rozliczenia nabycia trzeciej transzy akcji Alior Banku w liczbie 3 828 673 sztuk, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego banku, podało PZU. >>>>