"Korzystna sytuacja na rynku oznacza jednocześnie coraz większą konkurencję, zwłaszcza cenową. Tak więc mimo rekordowych dostaw samochodów Grupa odnotowała niższe przychody niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk osiągnięty przez Grupę Masterlease wyniósł 38,7 mln zł. Podtrzymujemy gotowość wypłaty naszym akcjonariuszom dywidendy na poziomie 100% tego zysku" - powiedział Kobyliński, cytowany w komunikacie.

Jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease jest Prime Car Management (PCM).

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze PCM uchwalili wypłatę dywidendy w wysokości 62,64 mln zł, czyli 5,26 na jedną akcję. Wcześniej zarząd PCM rekomendował przeznaczenie 42,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, czyli 3,61 zł na akcję.

Na dzień 31 grudnia 2015 r., flota Grupy Masterlease liczyła 26 556 pojazdów sfinansowanych. W ciągu całego 2015 r., Grupa Masterlease sfinansowała 10 963 samochody o łącznej wartości przekraczającej 706 mln zł.

PCM prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.