We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto w I-IV kw. wyniósł 626,42 mln zł wobec 947,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 976,6 mln zł wobec 1 163,94 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 631,35 mln zł wobec 618,93 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 49,51 mld zł na koniec 2015 r. wobec 49,84 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 620,23 mln zł wobec 971,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.