Kogeneracja

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja podjął uchwałę o przedłożeniu akcjonariuszom wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 r., przewidującego wypłatę dywidendy w kwocie 93,13 mln zł, tj. 6,25 zł na jedną akcję, podała spółka.  >>>> 

Bank Handlowy 

Bank Handlowy odnotował 626,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 947,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

MLP Group 

MLP Group odnotował 74,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 54,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZUE 

ZUE odnotowało 17,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień ZUE w obszarze robót budowlano-montażowych wynosi obecnie 597 mln zł netto i obejmuje lata 2016-2019, podała spółka. Rok temu ZUE informowało, że jego backlog wynosił 760 mln zł.>>>> 

Zarząd ZUE rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 7,6 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Łączna szacunkowa wartość przetargów w krajowej i zagranicznej infrastrukturze szynowej, w których startuje ZUE, to ok. 16 mld zł, poinformował wiceprezes Marcin Wiśniewski. >>>> 

Budimex 

Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować walnemu zgromadzeniu w br. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 8,14 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Energa 

Energa odnotowała 137 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 181 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Energa planuje w tym roku dokonać aktualizacji strategii i kierunków rozwoju grupy, zapowiedział prezes Dariusz Kaśków. "Przed nami kolejne wyzwania. Dokonujemy przeglądu inwestycji i aktualizujemy strategię. Jej ostateczny kształt musi uwzględniać politykę gospodarczą i strategiczne bezpieczeństwo energetyczne kraju" - czytamy w liście prezesa spółki do akcjonariuszy. Dominującym i kluczowym obszarem działalności Grupy pozostanie dystrybucja energii elektrycznej, ważnym elementem będzie także utrzymanie wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie wytwórczym spółki.

Energa zwiększy nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji o 4,5% r/r do 1,2 mld zł w 2016 r., podała spółka. Jednocześnie spodziewa się negatywnego wpływu regulacji na rentowność segmentu. >>>> 

Energa jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Jak najbardziej jesteśmy zainteresowani projektem budowy elektrowni C w Ostrołęce i prowadzimy analizy w tej sprawie. To się wiąże ze zmianą, zdynamizowaniem strategii inwestycyjnej grupy Energa" - powiedział wiceprezes ds. korporacyjnych Grzegorz Ksepko podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółka chce, by ewentualna inwestycja wpisała się także w strategię rządową dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego kraju. Decyzję w sprawie uruchomienia projektu Energa może podjąć w ramach aktualizacji strategii.

Energa jest zainteresowana inwestycją w Polską Grupę Górniczą (PGG), jednak chce najpierw ocenić potencjał rynkowy takiej decyzji, poinformował wiceprezes ds. finansowych Mariusz Rędaszka.>>>> 

Podstawowy capex Energi w 2016 r. będzie nieco wyższy niż zrealizowany w 2015 r. kiedy wyniosły one 1,58 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Mariusz Rędaszka. Inwestycje mogą się jednak okazać większe, jeśli spółka zdecyduje się zrealizować nowe projekty. "Jeśli chodzi o utrzymanie i rozwój majątku, to ta kwota może być nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim, a struktura będzie podobna, czyli ok. 70% w segmencie dystrybucji i 30% w wytwarzaniu" - powiedział Rędaszka dziennikarzom. Dodał jednak, że docelowa kwota na 2016 r. może okazać się wyższa. "Jeśli tu się pojawią jakieś nowe inwestycje, projekty, to ta kwota będzie wyższa" - powiedział.

Alior Bank, Bank BPH 

Alior Bank może zawrzeć umowę w sprawie przejęcia Banku BPH w najbliższych dniach - jeszcze w tym lub na początku następnego tygodnia, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej". >>>> 

Alior Bank, PZU

Alior Bank, aby pozostać na ścieżce dalszego wzrostu, potrzebuje kapitału i PZU będzie wspierać bank w tym zakresie, poinformował prezes PZU Michał Krupiński. >>>> 

PZU

Tendencje w wypracowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wynikach finansowych w 2015 r. "wymagają stanowczych działań", a sytuacja Grupy jest "impulsem do zmiany", uważa prezes Michał Krupiński. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 2 342,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2 967,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PZU przedstawi w połowie roku zaktualizowaną strategię działania grupy do 2020 r. Jednym z celów finansowych jest redukcja kosztów o ok. 20%, a także powrót rentowności w najbliższych latach do poziomu 20% dzięki koncentracji na podstawowej działalności, poinformowali przedstawiciele spółki. PZU nie rezygnuje z akwizycji i wypłacania dywidendy. 

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy odnotował 33,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 43,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji podporządkowanych na kwotę ok. 50 mln zł w II kwartale tego roku oraz publiczną emisję obligacji, skierowaną do klientów detalicznych. W tym roku bank będzie rozmawiać z akcjonariuszami o kolejnym dokapitalizowaniu, które pozwoliłoby powrócić do kredytowania dużych firm oraz udzielania kredytów mieszkaniowych na znacznie większą skalę, poinformowali przedstawiciele banku. "Jesteśmy aktywni na rynku obligacyjnym - 2015 rok zamknęliśmy saldem obligacji 503 mln zł, więc mamy ich więcej w obrocie niż inne banki i nadal chcemy być aktywni na tym rynku. Widzimy możliwość emisji obligacji podporządkowanych w drugim kwartale na ok. 50 mln zł. Mamy program na łącznie 1 mld zł do 2020. Będziemy też chcieli podejść do emisji obligacji publicznych na rynku detalicznym" - powiedział wiceprezes Paweł Spławski podczas konferencji prasowej.

Grupa Duon 

Grupa Duon odnotowała 24,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Azoty 

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała z dniem 14 marca br. powołała do zarządu spółki Józefa Rojka i Tomasza Hinca, podała spółka. >>>>  

Libet 

Libet przeprowadził test wskazujący na utratę bilansowej wartości aktywów i dokonał w związku z tym odpisów w wysokości ok. 13 mln zł, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono utratę bilansowej wartości wybranych aktywów obrotowych (zapasy oraz należności z tytułu dostaw i usług) oraz aktywa na podatek odroczony, wynikającego z zaplanowanych ulg podatkowych. W związku z powyższym, spółka dokonała odpisów w łącznej wysokości ok. 13 mln zł (odpowiednio 1,2 mln zł, 4,1 mln zł oraz 7,7 mln zł)" - czytamy w komunikacie. 

CEZ  

CEZ odnotował 20,74 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 22,4 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alumetal 

Zarząd Alumetalu zdecydował zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 2,55 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Nakłady inwestycyjne Alumetalu w tym roku wyniosą ok. 100 mmln zł, poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. W 2015 r. Alumetal zwiększył nakłady inwestycyjne o 338% r/r do 47,3 mln zł. "Capex będzie bardzo wysoki - to jest ok. 100 mln zł. Zasadnicza część to inwestycja na Węgrzech, w pozostałych lokalizacjach też planujemy niewielkie inwestycje" - powiedział Grzybek podczas konferencji prasowej. Alumetal planuje w 2016 r. zakończyć inwestycję na Węgrzech. Jej całkowita wartość to 120 mln, ale znaczący udział ma dotacja rządu węgierskiego, która zgodnie z prawem może wynieść do 35% całkowitej kwoty inwestycji.

IMS 

IMS posiada obecnie 2 952 284 akcji własnych. Zgodnie z propozycją zarządu, która musi jeszcze zostać zaakceptowana przez radę nadzorczą, 2 mln z nich zostanie zaoferowane pracownikom, w cenie 1,62 zł za sztukę. Akcje nabyte przez pracowników będą objęte dwuletnim zakazem sprzedaży, poinformowała spółka. >>>> 

Mennica Polska 

Mennica Polska rozpoczęła sprzedaż mieszkań w ramach pierwszego etapu budowy Mennica Residence. W pierwszym etapie stołecznej inwestycji powstanie 188 mieszkań, poinformowała spółka. "Segment deweloperski to dla nas obecnie jeden z obszarów, który szczególnie chcemy rozwijać. Posiadamy niezbędne doświadczenie, a przede wszystkim wizję polegającą na tworzeniu nowoczesnych, funkcjonalnych budynków i mieszkań, wpisujących się w architekturę Warszawy. Fakt, że za inwestycjami stoi stabilna spółka notowana na giełdzie, to dla klientów synonim bezpieczeństwa i pewność jej realizacji z zachowaniem najwyższych standardów" - powiedział prezes Grzegorz Zambrzycki, cytowany w komunikacie.

Mennica Polska liczy, że w kwietniu powinna rozpocząć się realizacja dwóch inwestycji deweloperskich na warszawskiej Woli - I etapu Mennica Residence i wieżowca Mennica Legacy Tower, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. "Aktualnie trwają prace mające na celu przygotowanie lokalizacji pod budowę. Planowany termin rozpoczęcia realizacji, tj. budowy ścianek szczelinowych, to początek maja tego roku. Jesteśmy również w końcowej fazie procesu wyboru generalnego wykonawcy. W połowie lutego uruchomione zostało biuro sprzedaży. Praktycznie od pierwszego dnia odnotowaliśmy gigantyczne wręcz zainteresowanie projektem mieszkaniowym. Na chwilę obecną, to jest po niecałym miesiącu funkcjonowania biura sprzedaży, mamy dokonanych ponad 80 rezerwacji, co stanowi prawie 50% całości inwestycji" - powiedział ISBnews Zambrzycki.

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w lutym br. wyniosła 27,27 tys. ton wobec 8,52 tys. ton rok wcześniej i 40,67 tys. ton w styczniu 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 219,9% r/r i spadek o 32,9% m/m. "Na produkcję węgla w segmencie górniczym i przetwórstwa odpadów składało się 27 268 ton węgla energetycznego, koksującego i dwufunkcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Best 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie GPW) określił w uchwale, że pierwszy dzień notowań obligacji Bestu serii L2 został wyznaczony na piątek, 18 marca 2016 r., podała spółka. W lutym br. Best dokonał przydziału obligacji serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%. Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów. W ramach szóstej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, Best zaoferował 400 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. W ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł Best przeprowadził dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł. Spółka podawała wcześniej, że planuje niebawem przeprowadzić kolejne emisje obligacji i tym samym zrealizować cały program.

Atal 

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla trzech budynków, w których jest 269 lokali w ramach II etapu inwestycji Francuska Park w Katowicach - ich wydania już trwają, podała spółka. Jednocześnie niedawno została uruchomiona sprzedaż w ostatnim z budynków, tym samym oferta osiedla poszerzyła się o 104 lokale.

ZM Ropczyce 

Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydują o wypłacie 4,12 mln zł w formie dywidendy z zysku za 2015 r., co oznacza 0,9 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia.

Orange Polska 

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują o wypłacie łącznie 328 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 12 kwietnia.

PKP Cargo 

PKP Cargo dokona odpisów o wartości 143,46 mln zł (po uwzględnieniu efektu podatkowego) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w związku z istotnym spadkiem cen złomu w IV kwartale, podała spółka.