"W 2016 roku w segmencie Dystrybucji planowany jest wzrost nakładów inwestycyjnych o 4,5 proc. w stosunku do 2015 roku, czyli do poziomu 1,2 mld zł. Kluczowe kierunki inwestowania w 2016 roku związane są z realizacją inicjatyw mających wpływ na poprawę wskaźników SAIDI/SAIFI oraz wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI i systemu łączności trankingowej TETRA" – czytamy w sprawozdaniu zarządu za 2015 r.

Spółka zwraca także uwagę, że 2016 będzie pierwszym rokiem obowiązywania "Strategii Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020". Nowe zasady wprowadzają daleko idące zmiany m.in. w zakresie kalkulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału, wysokości kosztów operacyjnych uwzględnianych w taryfie oraz regulacji jakościowej, co będzie miało negatywny wpływ na rentowność segmentu.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW