"Zarząd Grupy Azoty informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 roku rada nadzorcza spółki dokonała zmian w składzie zarządu spółki: 
- postanowiła powołać w skład zarządu spółki pana Józefa Rojka i powierzyć mu funkcję członka zarządu spółki,
- postanowiła powołać w skład zarządu spółki pana Tomasza Hinca i powierzyć mu funkcję członka zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.  

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia, podano także. 

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.