"Zysk netto skorygowany o efekty nadzwyczajne wyniósł 27,7 mld CZK w 2015 r., co oznacza przekroczenie pierwotnych oczekiwań o ponad 700 mln CZK, pomimo dalszego spadku zrealizowanych cen na wytworzoną energię elektryczną i niższej produkcji w elektrowniach jądrowych" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,96 mld CZK wobec 36,95 mld CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA spadł o 10% r/r do 65,1 mld CZK.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,17 mld CZK w 2015 r. wobec 201,75 mld CZK rok wcześniej.

CEZ zwraca uwagę, że przychody wzrosły w ub.r. o 4% pomimo 11-proc. spadku produkcji w elektrowniach jądrowych Grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 28,12 mld CZK wobec 20,91 mld CZK zysku rok wcześniej.


CEZ oczekuje dalszego spadku EBITDA do 60 mld CZK w 2016 r.

CEZ spodziewa się, że wynik EBITDA w 2016 r. wyniesie 60 mld CZK, podała spółka.

W 2015 r. wynik EBITDA spadł o 10% r/r do 65,1 mld CZK.

W ub.r. EBITDA segmentu Produkcji i Obrotu w Europie wyniosła 30,9 mld CZK (spadek o 22% r/r), w tym w Polsce sięgnęła 1,9 mld CZK (wzrost o 37% r/r), podano w prezentacji.

Grupa CEZ to zintegrowany koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną a także wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. są notowane na praskiej i warszawskiej (od 2006 r.) giełdzie papierów wartościowych.