PZU 

PZU powinno stać się realnym narzędziem polityki gospodarczej i bezpiecznie akumulować oszczędności Polaków - uważa minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz. Nowy zarząd PZU chce w ciągu 3 miesięcy przedstawić analizę strategii spółki. >>>> 

PGNiG Termika

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale spółki Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (PGG) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 mln zł, przy założeniu spełnienia szeregu wymogów, w tym dotyczących, wdrożenia działań restrukturyzacyjnych gwarantujących rentowność działalności i generowanie pozytywnych przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych przez wszystkie jednostki w ramach PGG oraz zawarcia wiążących porozumień ze stroną społeczną umożliwiających realizację zakładanych założeń, podał PGNiG.>>>>  

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła ofertę warunkową inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., w ramach której wyraziła zainteresowanie nabyciem pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (PGG) za łączną kwotę do 500 mln zł, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków brzegowych i zawieszających, podała spółka.>>>>  

Energa 

Energa złożyła niewiążącą ofertę warunkową udziału w inwestycji w ramach procesu pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w kwocie do 600 mln zł, podała Energa. >>>>  

Unibep 

Unibep odnotował 23,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Portfel zamówień Unibep na 2016 r. wynosi obecnie 1 254,32 mln zł i jest o ok. 30% wyższy r/r, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki. "W 2015 roku Grupa Unibep podpisała kontrakty o rekordowo wysokiej wartości: ok. 1,6 mld zł. Jesteśmy firmą, która w 2015 roku wygrała najwięcej kontraktów kubaturowych na rynku warszawskim. W konsekwencji portfel zamówień Grupy Unibep na rok 2016 wynosi ok. 1,3 mld zł, tj. o ok. 30% więcej niż na koniec roku 2014" - napisał Gołąbiecki w liście załączonym do raportu rocznego.

PHN  

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo 

Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze stroną związkową w sprawie odwołania akcji protestacyjnej. Związki zawodowe działające przy spółce zobowiązały się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz komitetów na poziomie zakładów spółki. Oznacza to odwołanie zawieszonego do tej pory strajku, podała spółka. >>>>  

Unified Factory 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii D spółki Unified Factory w poniedziałek, 21 marca, podała giełda. >>>> 

Idea Bank, GetBack 

Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack (GB), podała Idea. Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł. >>>>  

Unidevelopment 

Unidevelopment odnotował 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Raiffeisen Bank Polska

Raiffeisen Bank Polska zdecydował o sprzedaży 100% posiadanych udziałów w spółce Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL). Nabywcą udziałów będzie Raiffeisen Bank International AG, podmiot posiadający 100% akcji banku. "Zarząd banku oczekuje, że umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta do końca marca 2016 roku i w konsekwencji grupa kapitałowa banku wzmocni swoją pozycję kapitałową i zwiększy łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1" - czytamy w komunikacie. W wyniku tej transakcji bank utraci kontrolę nad spółką RLPL oraz wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Grupy RLPL, czyli spółką Raiffeisen Insurance Agency, Raiffeisen-Leasing Services, Raiffeisen-Leasing Real Estate oraz spółką celową ROOF Poland 2014 Ltd., podano również. 

Raiffeisen Bank Polska odnotował 186,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 337,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

OPTeam 

OPTeam odnotował 2,44 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polwax 

Polwax planuje do końca marca br. przygotować biznesplan dla planowanej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego, a proces pozyskania finansowania chce zakończyć do połowy czerwca, poinformował ISBnews prezes Dominik Tomczyk. "Do końca marca chcemy przygotować biznesplan, dokonać wielowariantowych obliczeń oraz przygotować memorandum inwestycyjne, które zostanie przesłane do licznych banków, które już teraz zgłosiły się do nas i wyraziły zainteresowanie uczestniczeniem w procesie finansowania instalacji" - powiedział Tomczyk w rozmowie z ISBnews. Następnie zarząd spółki wybierze dwa lub trzy banki, z którymi rozpoczną się kluczowe rozmowy.

Torpol

Torpol uczestniczy obecnie w ponad 20 otwartych postępowaniach przetargowych na roboty kolejowe w Polsce o łącznej szacunkowej wartości 15-17 mld zł. W ramach tych i kolejnych postępowań chce pozyskać do realizacji zadania za co najmniej 3,5-4 mld zł na lata 2017-2019, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Spodziewa się on, że w bieżącym roku - ze względu na spowolnienie tempa ogłaszania przetargów przez PKP PLK - przychody spółki mogą spaść w ujęciu rocznym, jednak od 2017 nastąpi normalizacja i przychody spółki przekroczą 1 mld zł.>>>>  

Torpol liczy na pozyskanie w tym roku kontraktów w Norwegii wartych nawet 120 mln zł, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Pierwszy ze spodziewanych do pozyskania kontraktów, warty ok. 36 mln zł, dotyczyć będzie infrastruktury tramwajowej, kolejne będą w obszarze budownictwa kolejowego. >>>>  

Torpol chce, aby biznes kolejowy uzupełniały dwa równoważne segmenty, które już w perspektywie 1-2 lat mogłyby generować po 100-150 mln zł przychodów rocznie: oil & gas oraz prace przy sieciach przesyłowych, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Spółka stawia też na dalszą dywersyfikację geograficzną, zwracając się po Norwegii i Bałkanach na Bliski Wschód - do Iranu. >>>>

Praktiker Polska  

Praktiker Polska chce wyemitować obligacje o wartości 150 mln zł i wprowadzić je na rynek Catalyst. Program będzie podzielony na transze, z których pierwsza będzie miała wartość 50 mln zł, poinformowała spółka.

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper odnotowało 34,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie części zysku w kwocie 11,16 mln zł wypracowanego w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 0,62 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Lokum Deweloper podtrzymuje prognozę na bieżący rok zakładającą osiągnięcie 42,4 mln zł zysku netto, poinformował prezes Bartosz Kuźniar. >>>>  

CEZ 

CEZ nie zdecydował się na złożenie wiążącej oferty na zakup niemieckich aktywów Vattenfalla. Firma jest jednak przygotowana do dalszej dyskusji na temat innych możliwych opcji i warunków przejęcia, poinformowała spółka. "Głównym powodem niezłożenia oferty wiążącej jest niekorzystny rozwój cen hurtowych energii elektrycznej, wpływ kryzysu finansowego na wskaźniki dotyczące elektrowni, jak również niepewności w zakresie wyłączeń elektrowni węglowych w Niemczech" - czytamy w komunikacie.

Europejski Fundusz Energii

Europejski Fundusz Energii (EFE) powołał spółkę w Rumunii i liczy na rozwój m.in. poprzez przejęcia mniejszościowych udziałów w spółkach działających na tym rynku, poinformował prezes EFE Paweł Kulczyk.>>>> 

Exillon 

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w lutym br. wyniosło 3 040 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 620 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. Średnie dzienne wydobycie w poprzednim miesiącu wynosiło 14 660 baryłek, podano w komunikacie. Rok temu spółka podała, że w lutym 2015 r. wydobywała dziennie średnio 17 459 baryłek. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 14 970 baryłek.

Grupa PKP 

Grupa PKP osiągnęła w 2015 r. zysk netto 222,9 mln zł, zadłużenie spółki na koniec 2015 r. wyniosło 1,766,6 mld zł. Dzięki prywatyzacji m.in. TK Telekom, PKP Energetyka, spółka posiadała płynność finansową.>>>> 

BZ WBK 

Bank Zachodni WBK otrzymał pożyczkę w wysokości 75 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na finansowanie inwestycji, które przyczynią się do poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych, podał EBOR. "Środki te zostaną wykorzystane na udzielanie pożyczek w walucie lokalnej właścicielom domów, spółdzielniom mieszkaniowym i dostawcom energii dla sektora prywatnego na projekty, które wykazują wysokie zużycie energii i wody w polskim sektorze mieszkaniowym" - czytamy w komunikacie. EBOR wskazuje, że sektor mieszkaniowy w Polsce zużywa ok. 40% energii pierwotnej, a do ogrzewania budynków mieszkalnych wykorzystywany jest głównie węgiel, co stanowi największy udział w sektorze mieszkaniowym w Unii Europejskiej

ATM 

ATM przeprowadza konsolidację swoich marek handlowych i od marca oferuje swoje usługi pod jednym brandem - Atman, podała spółka. "ATM, operator największego centrum danych w Polsce i krajowej sieci światłowodowej, odświeża identyfikację wizualną. Od marca br. wszystkie usługi spółki będą oferowane wyłącznie pod marką Atman. Rebranding jest efektem zmian zachodzących w spółce i ma ułatwić dotarcie do klientów. Od marca usługi świadczone do tej pory przez ATM pod markami Atman i Thinx Poland będą oferowane pod marką handlową Atman" - czytamy w komunikacie. 

DTP 

DT Partners (DTP) ocenia, że cena 4,90 zł zaproponowana w wezwaniu na akcję spółki ogłoszonym przez PRA Group Polska odpowiada wartości godziwej spółki, a wezwanie jest zgodne z interesem DTP, poinformował zarząd spółki w stanowisku. "Zarząd spółki zwraca uwagę, że cena oferowana w wezwaniu jest o 15,8% wyższa od wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję, która na koniec III kw.2015 roku wynosiła 4,23 zł. Cena w wezwaniu implikuje wartość przedsiębiorstwa (enterprises value, EV) w wysokości 208,15 mln zł, co przekłada się na 8,26xEV/12 EBITDA gotówkowa. Biorąc pod uwagę wskaźnik EV/EBITDA implikowana cena oferowana wezwaniu spółki jest o 87% wyższa w stosunku do rynkowej wyceny Kredyt Inkaso SA oraz zbliżona do wyceny Kruk SA, cieszącego się premią charakterystyczną dla lidera rynku"- czytamy w dokumencie. Przy ocenie ceny oferowanej w wezwaniu zarząd spółki wziął pod uwagę zarówno obecną sytuację spółki, jak również uwarunkowania zewnętrzne, w tym tendencje na rynku wierzytelności w Polsce, podano także. 

Wielton 

Wielton zawarł umowę z SAF- Holland Polska Sp. z o.o. oraz SAF - Holland GmbH na zakup osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep grupy Wielton. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 69 mln euro. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2017 roku, podała spółka. Na podstawie zawartej umowy Wielton oraz spółki z jego grupy: Italiana Rimorchi i Fruehauf Expansion zakupią osie i inne komponenty do budowy przyczep i naczep od Grupy SAF – Holland. Dostawy produktów realizowane będą na podstawie jednostkowych zamówień. "W ramach umowy Wielton i SAF – Holland chcą współpracować w obszarze innowacyjnych produktów i usług w branży transportowej. Strony chcą utworzyć partnerstwo w dziedzinie m.in. serwisu i promocji, a w szczególności wspólnego działania na rzecz rozwoju i testowania produktów. Dodatkowo Grupa SAF – Holland podzieli się swoim doświadczeniem analitycznym z Centrum Badawczo – Rozwojowym Grupy Wielton" - podano w komunikacie. 

AC SA 

Akcjonariusze AC SA zdecydują o przeznaczeniu 24,23 mln zł na dywidendę z zysku za 2015, tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 kwietnia.

Grupa Kęty 

Grupa Kęty odnotowała 209,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 169,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>