Zysk operacyjny wyniósł 6,53 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 112,78 mln zł w 2015 r. wobec 82,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 1,47 mln zł wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2015 roku Unidevelopment sprzedał 469 mieszkań, co oznaczało wzrost rok do roku o 33%.

Unidevelopment S.A. jest deweloperem z grupy giełdowego Unibepu, którego oferta obejmuje zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Firma obecna jest także w sektorze nieruchomości komercyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.