"Utworzenie EFE Romania jest elementem strategii rozwoju Europejskiego Funduszu Energii i kolejnym krokiem w kierunku wspierania ekspansji na nowe rynki zbytu" - czytamy w komunikacie.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 tys. zł i dzieli się na 2 mln akcji na okaziciela, podano także.

"Poprzez EFE Romania chcemy rozwijać naszą działalność w sektorze nowych technologii. Jesteśmy też zainteresowani zakupem udziałów mniejszościowych w tamtejszych spółkach, których wycena wyraźnie odbiega od ich wartości fundamentalnej w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem" - powiedział Kulczyk, cytowany w komunikacie.

Europejski Fundusz Energii S.A. to firma operująca w branży energetycznej i healthcare. Oferuje rozwiązania w zakresie budowy ekologicznych elektrowni oraz zintegrowanych produktów medycznych. Jest notowana na New Connect.