„To na chwile obecną dane wstępne, wynikające z przeprowadzonych analiz i audytów, choć niezatwierdzone jeszcze przez organy statutowe Spółki. Tym niemniej ilustrują one realną sytuacją spółki, z jaką spotkał się nowy zarząd" - wskazuje pełnomocnik zarządu ds. finansowych PKP SA Cecylia Lachor.

Według niej w wyniku zrealizowanych prywatyzacji (m.in. TK Telekom, PKP Energetyka, PKP Cargo) spółka posiadała płynność finansową i realizowała spłatę zadłużenia. W 2016 r. PKP nadal będzie spłacać zadłużenie, które w całości zostanie spłacone do 2022 r. pod warunkiem, że w kolejnych latach Spółka nie będzie musiała zaciągać nowych kredytów.

Istotny wzrost został wygenerowany w pozycji „przychody finansowe”, co było skutkiem przeprowadzonej prywatyzacji m.in. PKP Energetyka.

Główne obszary realizowanych w zeszłym roku zadań dotyczył m.in.: poprawy obsługi i satysfakcji klientów PKP S.A., utrzymania infrastruktury, remontów, modernizacji dworców i innych nieruchomości.

PKP S.A. jest spółką ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, zajmującą się nadzorem i koordynacją działań innych spółek z Grupy PKP. Spółka jest właścicielem m.in. większości dworców kolejowych w Polsce i 22 tys. mieszkań zakładowych. W PKP S.A. zatrudnionych jest ok. 2300 pracowników.