Zysk operacyjny wyniósł 244,44 mln zł wobec 224,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 027,15 mln zł w 2015 r. wobec 1 819,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 150,82 mln zł wobec 98,01 mln zł zysku rok wcześniej.

"W długoletniej historii spółki rok 2015 zapisze się jako wyjątkowy ze względu na rekordowe wyniki: skonsolidowana wartość przychodów ze sprzedaży przekroczyła poziom 2 miliardów złotych, a wypracowany skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość 210 milionów złotych. Takie znakomite wyniki były możliwe do osiągnięcia m.in. dzięki dobrej sprzedaży na rynkach zagranicznych, która okazała się znacznie lepsza aniżeli pierwotnie zaplanowaliśmy" - napisał prezes spółki Dariusz Mańko w liście do akcjonariuszy.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.