Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. 

"Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0,25-0,5%. Nastawienie w polityce pieniężnej pozostaje akomodacyjne, wspierając w ten sposób dalszą poprawę na rynku pracy oraz powrót do 2-proc. inflacji" - czytamy w komunikacie.

Fed zapowiedział też, że oceniając termin i wielkość dalszych dostosowań docelowego zakresu stopy procentowej, będzie oceniał postęp - zarówno zrealizowany, jak i oczekiwany - w kierunku maksymalnego zatrudnienia i 2-proc. inflacji.

Komitet powtórzył, że dokonując tej oceny, będzie brał pod uwagę "szeroki zakres informacji, w szczególności dotyczących warunków na rynku pracy, wskaźników presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz dane dotyczące wydarzeń o charakterze finansowym i międzynarodowym".

Fed napisał też, że stopy procentowe "pozostaną przez pewien czas poniżej poziomów, które - według oczekiwań - będą dominować w dłuższym okresie".

Wzrost PKB w USA

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 2,1-2,3% (wobec 2,3-2,5% oczekiwanych w grudniu ub.r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2016 r. wynosi obecnie 2,2% (wobec 2,4% w grudniowej projekcji).

W latach 2017-2018 wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 2-2,3% i 1,8-2,1% (wobec odpowiednio 2-2,3% i 1,8-2,2% z projekcji grudniowej).

Mediana prognoz na lata 2017-2018 wynosi odpowiednio: 2,1% i 2% (w grudniu było to: 2,2% i 2%).