Zysk operacyjny wyniósł 745,2 mln zł wobec 636,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 256,2 mln zł w 2015 r. wobec 6 231,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 257,1 mln zł wobec 290,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost skali działania Grupy Asseco o ponad 1 mld zł w ciągu roku to efekt konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej, opartej zarówno na wzroście organicznym, jak i na nowych akwizycjach. […] W minionym roku na uwagę zasługiwały wszystkie nasze regiony geograficzne. Rynek izraelski niezmiennie był jedną z najszybciej rosnących części Grupy Asseco i wygenerował prawie połowę jej przychodów" - napisał prezes Adam Góral w liście do akcjonariuszy.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2015).