Zysk operacyjny wyniósł 2,91 mln zł wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,75 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 48,02 mln zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 8,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 184,16 mln zł w porównaniu z 169,02 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 9,9 mln zł wobec 6,81 mln zł rok wcześniej.

ES-System szacował na początku marca, że zysk netto spółki za 2015 r. wyniesie ok. 8,4 mln zł, zysk operacyjny ok. 9,9 mln zł a przychody ze sprzedaży ok. 184 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 9,9 mln zł wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego.