Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 422,65 mln zł wobec 1 118,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 422,7 mln zł wobec 310,5 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 65,37 mld zł na koniec 2015 r. wobec 40,5 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 8,26 mln zł wobec 137,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.