Zysk operacyjny wyniósł 6,38 mln zł wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,91 mln zł w 2015 r. wobec 205,4 mln zł rok wcześniej.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.