"Zgodnie z informacjami przekazanymi zarządowi Kopex S.A., zrealizowanie wspomnianej umowy warunkowej jest uzależnione, między innymi od:

- przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia spółek grupy kapitałowej Kopex S.A.;

- satysfakcjonujących wyników przeprowadzonego badania due diligence spółek grupy kapitałowej Kopex S.A.;

- uzyskania wymaganej zgody organów antymonopolowych na koncentrację" – czytamy w komunikacie.

Kopex podał też, że informację o wyborze TDJ jako potencjalnego strategicznego inwestora dla spółki i rozpoczęciu negocjacji otrzymał 9 marca br. 

Krzysztof Jędrzejewski posiada obecnie 58,64% akcji Kopeksu.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

TDJ to polska, prywatna, firma inwestycyjna, prowadząca od ponad 30 lat działalność w wielu sektorach gospodarki. Jest większościowym akcjonariuszem spółek: Famur, Polskiej Grupy Odlewniczej, Pemug, Zamet Industry, Fugo oraz spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "Glinik".