"W wyniku ponad 60 dochodzeń sądowych zablokowano około 800 milionów dolarów USA" - oświadczył szwajcarski prokurator generalny Michael Lauber, który od pewnego czasu współpracuje ściśle z brazylijskim prokuratorem generalnym Rodrigo Janotem.

W lutym i marcu decyzją władz sądowych łącznie 190 milionów dolarów z tej kwoty zostało odblokowanych i przekazanych na rzecz poszkodowanych w Brazylii.

W czwartek biuro szwajcarskiego prokuratora generalnego zakomunikowało, że operacji tej dokonano we współpracy z brazylijską prokuraturą generalną "w prowadzeniu skomplikowanych dochodzeń dotyczących afery (korupcyjnej) Petrobrasu".

Dochodzenia w kwestii rozgałęzionej afery korupcyjnej w Petrobrasie, który jest największym przedsiębiorstwem państwowym w Ameryce Łacińskiej, mają wiele wątków. Objęły one zarówno wysokich urzędników państwowych, jak i właścicieli prywatnych przedsiębiorstw budowlanych, które realizowały kontrakty dla koncernu w drodze "ustawianych" przetargów.

Dochodzenia dotyczą wysokich urzędników związanych zarówno z rządzącą w koalicji z innymi siłami centrolewicową Partią Pracujących, jak i prawicowymi formacjami politycznymi, co potwierdza endemiczny charakter zjawiska korupcji w Brazylii i wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej.