Zysk operacyjny wyniósł 32,88 mln zł wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,89 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 31,92 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 61,69 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 36,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 239,59 mln zł w porównaniu z 90,51 mln zł rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW