PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 31,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 75,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Work Service 

Work Service odnotowało 41,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem - przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz zysku mniejszości) w 2015 r. wobec 52,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kino Polska TV 

Kino Polska TV odnotowało 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 14,16 mln zł rok wcześniej. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 16,42 mln zł wobec 13,08 w 2014 r., podała spółka w raporcie. >>>>  

Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie 19,82 mln zł na dywidendę z zysku 2015 roku i lat poprzednich, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Wittchen

Wittchen odnotował 27,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PMPG Polskie Media 

PMPG Polskie Media odnotowały 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4fun Media 

4fun Media odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Erbud, Vantage Development


Erbud zawarł z VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XII - spółką zależną Vantage Development - umowę na budowę kompleksu mieszkalnego we Wrocławiu za 52,79 mln zł netto, podała spółka. Umowa dotyczy inwestycji Nowy Gaj przy ul. Żegiestowskiej. "Kontrakt zawarty został w 2 umowach - jedna na budynek B o wartości 23 861 305,41 zł, a druga na budynek A o wartości: 28 931 362,86 zł netto. Termin realizacji: 79 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia. Nakaz rozpoczęcia budowy budynku B ma zostać wydany do dnia 31.03.2016. Nakaz rozpoczęcia budowy budynku A - ma zostać wydany do dnia 31.12.2016" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 27,61 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej (dane porównywalne), podała spółka w raporcie. >>>>  

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) chce podzielić się z akcjonariuszami większością wypracowanego w 2015 roku zysku netto, poinformował prezes Piotr Osiecki.>>>>  

PKM Duda 

Polski Koncern Mięsny Duda (PKM Duda) odnotował 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 22,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2015 r., podała spółka. "Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda S.A. […] uchwałą z dnia 17 marca 2016 r. postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2015 w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Wawel 

Wawel odnotował 92,87 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 88,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Awbud 

Awbud odnotował 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pekaes   

Pekaes odnotował 20,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>> 

Wirtualna Polska Holding 

Wirtualna Polska Holding odnotował 0,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2015 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Eurocash, EKO Holding 

Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z franczyzobiorcami z regionów działania tej sieci, podał Eurocash. >>>>  

Mo-Bruk  

Mo-Bruk odnotował 2,42 mln zł skonsolidowanego straty netto w 2015 r. wobec 4,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Miraculum 

Miraculum podjęło chwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AF1 o wartości 1,848 mln zł, podała spółka. "Łączna wartość obligacji wynosi 1 848 000 zł. Próg dojścia emisji do skutku nie został określony" - czytamy w komunikacie. Miraculum dopuszcza możliwość ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, podano również. 

CDRL 

CDRL odnotowało 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

FAM GK  

FAM Grupa Kapitałowa (FAM GK) odnotowała 9,38 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 17,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa (FAM GK) zarekomendował wypłatę pierwszej od ponad 10-ciu lat dywidendy w wysokości 0,29 zł na akcję, podała spółka. Chce na ten cel przeznaczyć 9,25 mln zł z ubiegłorocznego zysku, a pozostałe 129 tys. zł - na kapitał zapasowy.>>>>  

Krynicki Recykling 

Krynicki Recykling odnotował 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ferrum 

Ferrum zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru i zmiany statutu spółki w związku z aktualizacją strategii, podała spółka.  >>>> 

Polski Bank Komórek Macierzystych 

Polski Bank Komórek Macierzystych ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji w I połowie br. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka.>>>>  

BOŚ Bank 

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała z dniem 23 marca br. Stanisława Mateusza Kluzę na stanowisko wiceprezesa banku, jednocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa BOŚ. Rada powołała także na stanowisko wiceprezesa Annę Milewską, która złożył wcześniej rezygnację z członkostwa w RN banku. >>>> 

KGHM Polska Miedź 

KGHM Polska Miedź nie wyklucza wypłaty dywidendy w tym roku i nie zakłada rewizji polityki dywidendowej w ramach rewizji strategii, poinformowali przedstawiciele spółki. "Oczywiście, nie wykluczamy [wypłaty dywidendy], ale ostateczna rekomendacja będzie w maju" - powiedział prezes Krzysztof Skóra podczas konferencji prasowej. Dyrektor naczelna ds. kontrolingu i analiz finansowych Renata Wiernik-Gizicka podkreśliła, że polityka dywidendowa zakłada wypłatę do 33% zysku, a ostateczna decyzja zależy także od otoczenia spółki. "Na dzisiaj nie zakładamy rewizji polityki dywidendowej, natomiast zarząd będzie się rozglądał co do otoczenia" - powiedziała Wiernik-Gizicka.

KGHM Polska Miedź nie zakłada konieczności dokonywania odpisów aktualizacyjnych w 2016 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski. "Nie, nie przewidujemy odpisów. Nie możemy ich z całą pewnością wykluczyć, ale nie jest to scenariusz, który wydaje się najprawdopodobniejszy" - powiedział Świątkowski podczas konferencji prasowej. Wskazał, że wpływ na to będzie miała sytuacja na rynku, jednak spółka nie zakłada, żeby miała być ona katastrofalna.

KGHM Polska Miedź zakłada, że na poziomie operacyjnym (EBITDA) projekt Sierra Gorda będzie neutralny w tym roku, poinformowała dyrektor naczelna ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych Renata Wiernik-Gizicka. "Plan operacyjny jest dziś na etapie przygotowania tak zwanego cash neutral plan, aby osiągnąć stan neutralności na poziomie operacyjnym - takie założenie przyjmujemy" - powiedziała Wiernik-Gizicka podczas konferencji prasowej.

TV Grupy WP

Projekt telewizyjny Wirtualnej Polski ma ruszyć na przełomie 2016/2017 roku i ma być rentowny w drugim roku działalności, poinformował prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski. >>>>  

LW Bogdanka 

Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zamierza złożyć odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczące oddalonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na decyzję ministra środowiska o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Lubelskie Zagłębie Węglowe - obszar K-6 i K-7", poinformowała spółka. "Jesteśmy rozczarowani wyrokiem WSA w Warszawie, który w naszej opinii pozostaje w sprzeczności z właściwie pojmowanym interesem publicznym. Złoże 'K-6, K-7' bezpośrednio sąsiaduje z eksploatowanymi przez nas polami wydobywczymi. Dlatego jesteśmy w stanie zagospodarować ten obszar w stosunkowo krótkim czasie i relatywnie niskim kosztem, wykorzystując istniejącą infrastrukturę - a zatem najbardziej racjonalnie i efektywnie" - powiedział prezes Zbigniew Stopa, cytowany w komunikacie.

ZUE 

ZUE zawarła z PKP PLK umowę na wykonanie prac w Poznaniu za 26,4 mln zł netto, podała spółka. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań na stacji Poznań Starołęka, szlaku Poznań Starołęka - Poznań Główny, stacji Poznań Główny w torze nr 1 i 2 od km 194,638 do km 200,524 w ramach zadania pn.: "Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Kórnik - Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254", podano w komunikacie.

Budimex 

Comarch podpisał umowę z firmą Budimex na realizację VI etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (SSE7) oraz przebudowę budynku SSE6 na łącznie 74 mln zł netto, podała spółka. "Comarch informuje, że […] zostały zawarte dwie umowy z firmą Budimex:
1) Na realizację VI etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (budynek SSE7). Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku biurowego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną oraz dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń. Powierzchnia całkowita budynku będzie wynosić 27 736,07 m2. Wartość umowy wynosi 69 704 097 zł netto. […] Roboty budowlane rozpoczną się po przekazaniu placu budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2017 r.
2) Na przebudowę budynku SSE6 (Studio 1) w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Przedmiotem umowy jest przebudowa budynku z funkcji magazynowej na produkcyjną wraz z infrastrukturą drogową i techniczną oraz dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń. Wartość umowy wynosi 4 350 000 zł netto. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2016 r." - czytamy w komunikacie. Łączna wartość umów podpisanych z Budimex wynosi 74,054 mln zł netto, podano także.

Societe Generale 

Societe Generale nie zamierza wychodzić z inwestycji w Polsce i sprzedawać Eurobanku, poinformował SocGen w reakcji na dzisiejsze doniesienia medialne, jakoby grupa rozglądała się za kupcem dla swojego polskiego aktywa. >>>> 

Atlas Estates 

Atlas Estates odnotował 22,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 32,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ursus

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ursusa, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i Q, podał urząd. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski mBanku. W listopadzie Ursus podwyższył kapitał zakładowy w drodze emisji 4,1 mln akcji serii P oraz 8,9 mln akcji serii Q. Akcje serii P i akcje serii Q stanowią łącznie 23,99% w kapitale zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W połowie września Ursus podał, że wyemituje trzy serie nowych akcji o łącznej liczbie do 18 mln sztuk. Połowa akcji miała zostać objęta przez głównego akcjonariusza - Polmot Holding, który na przeprowadzenie emisji i podwyższenie kapitału zadeklarował kwotę ok. 27 mln zł. Środki pozyskane z emisji posłużą przede wszystkim dalszej rozbudowie linii ciągnikowej w mocach wyższych, co przełoży się na silny wzrost sprzedaży w Polsce i na rynkach europejskich.