W piątek ok. godz. 11:00 za akcję Kruka na GPW płacono 182,45 zł po spadku o 3,47% od ostatniego zamknięcia.

"Rekomendacja została zaktualizowana ze względu na kilka dostrzeganych przez analityków ryzyk dotyczących spółki. Najważniejsze ryzyko, jakie widzi Haitong Bank, to prognozowany spadek podaży niespłacanych terminowo kredytów (NPL) w Polsce. Zmusiłoby to spółkę do zwiększenia inwestycji na nowych rynkach, które są mniej znane i mniej rentowne. Ekspansja zagraniczna jest początkowo kosztowna i miałaby negatywny wpływ na wynik finansowy spółki" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.

Choć wynik za 2015 r. nieznacznie przekroczył prognozy analityków (zysk netto 198,7 mln zł), to ich uwagę zwraca słaba struktura: 25% wyniku finansowego stanowiły aktualizacje wyceny portfeli, podano także.

"Choć spółka potwierdziła, że chce regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, zakładana przez Haitong stopa dywidendy w 2016E wynosi zaledwie 1%. Analitycy Haitong Bank zakładają, że zysk netto będzie o 7% niższy od konsensusu rynkowego w tym roku i o 15 proc. w 2017E" - podsumowano w komunikacie.