W tym samym okresie Niemcy opuściło 860 tysięcy cudzoziemców, co daje "nadwyżkę imigracyjną" wynoszącą 1,14 miliona - największą w całej historii Republiki Federalnej Niemiec, prawie dwukrotnie większą niż rok wcześniej - podkreślono.

Statystycy tłumaczą ten rekord przede wszystkim znaczną liczbą uchodźców, szukających w Niemczech schronienia. W komunikacie dla prasy Federalnego Urzędu Statystycznego nie podano konkretnej liczby uchodźców. Według publikowanych wcześniej danych różnych niemieckich instytucji i mediów w zeszłym roku do Niemiec przybyło ponad 1 milion uchodźców.

Od niedzieli obowiązuje porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców, mające powstrzymać napływ migrantów do Europy. Migranci wciąż jednak przybywają i w poniedziałek liczba tych, którzy przebywają w Grecji po raz pierwszy przekroczyła 50 tysięcy.

Według danych greckiego sztabu kryzysowego w poniedziałek rano było ich w Grecji już 50 411. Od niedzieli rano do poniedziałku rano na greckie wyspy przypłynęło z Turcji 1662 migrantów; dobę wcześniej było to 875 osób.

Porozumienie między UE a Turcją przewiduje, że wszyscy migranci, którzy nielegalnie przeprawią się z tureckiego wybrzeża na greckie wyspy, od początku kwietnia będą przymusowo odsyłani z powrotem do Turcji. Pozostać będą mogli tylko ci, którzy udowodnią, że w Turcji groziłyby im prześladowania.

W zamian UE ma wkrótce rozpocząć przejmowanie syryjskich uchodźców bezpośrednio z tureckich obozów; za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka Unia przejmie od Turcji jednego syryjskiego uchodźcę. Pierwszeństwo będzie przysługiwało tym migrantom, którzy nie próbowali nielegalnie przedostać się do krajów unijnych.

Polecamy: Premier Bawarii: Merkel zmieniła całkowicie politykę migracyjną, ale nie chce się do tego przyznać