Zysk operacyjny wyniósł 51,48 mln zł wobec 58,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,64 mln zł w 2015 r. wobec 162,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 31,58 mln zł wobec 43,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW