"Przedmiotem postępowania są roszczenia Creston wobec Akesto oraz emitenta wynikające z naruszenia, w ocenie Creston, zapewnień złożonych przez Akesto i SMT w umowie przedwstępnej z dnia 17 września 2015 roku oraz umowie sprzedaży z dnia 30 listopada 2015 roku […], a także wobec SMT, jako poręczającego zobowiązań pieniężnych Akesto wynikających z umów" - czytamy w komunikacie.

SMT jest pozwane z dwóch tytułów prawnych: (i) jako współdłużnik na kwotę 7.212.824,27 zł, (ii) a także jako poręczyciel za zobowiązanie pieniężne Akesto, w tej samej kwocie, zaznaczono w informacji.

"W przypadku pierwszego tytułu, odsetki naliczane są od dnia 13 lutego 2016 roku, natomiast z drugiego tytułu, odsetki naliczane są od dnia 27 lutego 2016 roku. Roszczenie zawarte w pozwie emitent uznaje za bezpodstawne" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.