Strata EBIT wyniosła 500,77 mln zł wobec 135,71 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 228,18 mln zł wobec 247,47 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 558,39 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 523,22 mln zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 279,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 272,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 885,37 mln zł w porównaniu z 2 013,57 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w 2015 r. wyniosła 686,3 mln zł wobec 749,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 278,03 mln zł wobec 272,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Bogdanka podawała wcześniej, że według wstępnych danych wypracowała w 2015 roku 1,88 mld zł skonsolidowanych przychodów, 686,3 mln zł EBITDA oraz 279,63 mln zł straty netto.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.