Zysk operacyjny wyniósł 58,91 mln zł wobec 65,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 997,87 mln zł w 2015 r. wobec 1103,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 43,5 mln zł wobec 21,45 mln zł straty rok wcześniej.

"W roku 2015 uzyskaliśmy poprawę rentowności brutto ze sprzedaży, jednakże w ujęciu globalnym odnotowaliśmy sprzedaż niższą niż w roku poprzednim. Zmagaliśmy się też z trwającymi od blisko dwóch lat niepokojami politycznymi i gospodarczymi, których widoczną oznaką są wciąż trwające duże wahania kursów walut. Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła z 29,8% na 31,8%. Jest to rezultat całego szeregu czynników, m.in. korzystnych cen surowców potrzebnych do wytwarzania naszych produktów i wyższej marżowości gotowych produktów wprowadzanych na rynek. Obniżyliśmy też koszty wsadów surowcowych o ok 10%. Było to możliwe dzięki skutecznej pracy centralnego działu zakupów i zmianie formuł produktów przy zachowaniu ich dotychczasowych parametrów. Na część asortymentu podnieśliśmy też ceny" - napisał prezes Jarosław Michniuk w liście do akcjonariuszy.

"Odnotowaliśmy poprawę wyniku na działalności finansowej. Pomimo zmian kursowych, dzięki aktywnej polityce zabezpieczania ekspozycji walutowej (kontrakty walutowe forward) udało się nam zmniejszyć stratę z tytułu różnic kursowych do 17,8 mln zł, w porównaniu do 30,7 mln zł rok wcześniej" - czytamy także.

W związku z wciąż panującą bardzo trudną sytuacją na rynkach wschodnich Selena FM przenosi nacisk na rynki rozwinięte.

"Dla nich przygotowujemy gamę nowych, zaawansowanych technologicznie produktów, które zaczynają już zdobywać uznanie - czego wyrazem mogą być pochlebne opinie w mediach branżowych na temat kilku naszych produktów w USA. W ślad za tym dostosowujemy organizację sprzedażową do bardziej intensywnej obsługi rynków Europy Zachodniej i Ameryk" - napisał także prezes. 

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.