"Kluczowy wpływ na tę różnicę miało kilka czynników: jednorazowy odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości nieruchomości, wzrost nakładów na budżet reklamowo-promocyjny związany z rosnącą agresywną konkurencją w sektorze elektroniki konsumenckiej, kształtujący się niekorzystnie w 2015 r. kurs USD - waluty, w której Grupa rozlicza dużą część transakcji zakupowych, koszty związane z intensywną promocją na rynkach zagranicznych, rozszerzaniem oferty produktowej oraz pracami badawczo-rozwojowymi" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 4,36 mln zł wobec 10,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,64 mln zł w 2015 r. wobec 290,11 mln zł rok wcześniej.

"Aktywność wszystkich spółek Grupy TelForceOne w 2015 r. przełożyła się na 270,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wielkością o 6,7% mniejszą od przychodów w 2014 r. Duży wpływ na tę zmianę miała konsekwentna realizacja strategii polegającej na wycofywaniu się z niskomarżowych segmentów i produktów oraz skupieniu się na obszarach minimalizujących ryzyko słaborotujących zapasów. O skuteczności podjętych działań świadczy wzrost marży brutto na sprzedaży – w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 25,1%, co oznacza poprawę o 3,3 pkt proc. względem roku poprzedniego" - czytamy dalej.  

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 1,11 mln zł wobec 3,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd poinformował także, że w 2016 r. aktywność grupy będzie skupiać się na dalszej rozbudowie i promocji oferty, szczególnie w kategorii produktów premium oraz marek własnych.

"Będziemy prowadzić także intensywne działania handlowe, mające na celu stabilizację pozycji lidera na rynku polskim oraz stopniowe zwiększanie obecności Grupy na rynkach zagranicznych" - napisał także zarząd. 

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.