Zysk operacyjny wyniósł 34,6 mln zł wobec 52,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752,28 mln zł w 2015 r. wobec 831,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 28,99 mln zł wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej.

W samym IV kw. 2015 r. Grupa zrealizowała przychody w wysokości 198,2 mln zł i osiągnęła zysk netto w wysokości 8,9 mln zł.

"Wpływ na wyniki osiągnięte w całym 2015 r. miały czynniki zewnętrzne, takie jak konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy i związane z tym czasowe ograniczenie przepływu ładunków drogą kolejową (ok. 2,3 mln zł na poziomie EBITDA), jak również sytuacja na rynku węgla i stali, która zmniejszyła sprzedaż w ramach działalności portowej. Na wypracowane wyniki wpływ miało również wiele pojedynczych zdarzeń jednorazowych, których suma obniżyła ubiegłoroczny zysk na poziomie EBITDA o 7,5 mln zł (m.in. koszty związane z reorganizacją i rozwojem Grupy i działaniami optymalizacyjnymi). Mniejsze obroty w segmencie innych przewozów i usług transportowych to efekt sprzedaży spółki zależnej ElbeRijn Lloyd B.V. w grudniu 2014 roku (holenderska spółka zajmująca się załadunkiem towarów na statki żeglugi śródlądowej oraz organizacją transportu)" - czytamy w komunikacie.

Obecnie w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics największy udział mają usługi spedycji - 55%, przewozy i inne usługi transportowe - 30%, usługi portowe (przeładunki i składowanie) - 12%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki Grupy generują 3% przychodów OT Logistics. Sprzedaż krajowa stanowi 79% przychodów, pozostałe 21% to sprzedaż poza granicami naszego kraju, m.in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Słowacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii i w USA, podano również.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.