Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych spadło w 2015 r. o 17,8% r/r do 849 GWh, a w IV o 16,3% r/r do 216 GWh.

Sprzedaż energii spadła o 3,2% r/r do 16,36 TWh, a w IV kw. spadła o 0,7% do 4,33 TWh.

Wytwarzanie ciepła brutto wzrosło o 6,1% r/r do 5 217 TJ w 2015 r., a w IV kw. spadło o 15,4% r/r do 1 616 TJ.

Sprzedaż ciepła spadła o 1,7% r/r do 4 237 TJ w 2015 r., a w IV kw. spadła o 8,4% r/r do 1 436 TJ.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.